Skolegade Skole i Brønderslev

To nye fløje er netop taget i brug mens to fløje er i gang med at blive renoveret og Troldtekt er det gennemgående loftsmateriale i både nybyggeri og fløjene fra henholdsvis 1909 og 1943.

Troldtekt Skolegade School
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Skolen i Skolegade i Brønderslev har en lang og spændende historie om stigende børnetal og nybyggede og ombyggede fløje. Nu er den ældste fløj fra 1888 revet ned og en ny, moderne bygning har fundet plads. Ligesom i de ældre bygninger er tegl et gennemgående materiale, men her understreger det samtidig bygningens selvstændighed med varierende farver og nicher i facaden. De to gamle fløje under renovering, huser henholdsvis udskoling og faglokalerne, forventes at stå klar i maj måned med mere tidssvarende lokaler for eleverne.

Fin tilpasning til by- og skolemiljø

Skolens ældste bygning havde nogle forældede stålvinduer, man på et tidspunkt valgte at udskifte med moderne, tætte vinduer. Desværre blev der i bygningen efterfølgende fundet svamp og råd, i en grad så bygningen måtte nedrives. Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S har tegnet de nye skolefløje, der bl.a. omfatter administration, indskolingen, mellemtrinet og et mediatek, der elegant optager en skæv vinkel mellem de to fløje. Det kubiske mediatek fremstår også udefra som en solitær bygningsdel, som derved korresponderer med idrætshallen fra 2000, der ligger diagonalt overfor skolegården. Med den nye bygning er der opstået en fin og mere sluttet helhed omkring skolegården. Mod gaden hænger skolen nu også mere sammen men opdelt i flere "afsnit", hvilket betyder, at den bedre passer ind i skolegade med mange små huse. Mediateket er opført i gule sten og høje vinduespartier, mens en tilbagetrukket del med indgangsparti, i sorte sten, er mere tilpasset den gamle bygning fra 1903 med SFO. De sorte tegl refererer også til de ældre bygningers sorte sokkel.

Grafisk og robust

Indenfor oplever man de nye fløje som lyse og venlige med en enkel indretning. Lofterne fra Troldtekt er hvide med fin struktur, monteret i skjult skinnesystem i format 60 x 240 mm i klasselokalerne, mens gangarealerne har Troldtekt monteret i korridorskinner, der er lettere at afmontere. Troldtekt lofterne sikrer en god akustik i alle typer rum og er samtidigt et robust materiale, i øvrigt certificeret og indeklimamærket. Med hvide lofter og vægge og grå gulve virker de få men stærke farvepust på døre og vægpartier rigtig godt og giver et moderne og grafisk præg til skolen uden at være meget tidstypisk. Vinduespartierne i klasselokalerne er todelte med store, oplukkelige partier og et smalt vinduesbånd øverst, der trækker lys langt ind i lokalet og op på lofterne, særligt i vinterhalvåret. Også udefra betyder vindueskompositionen at facaden får et mere dynamisk udtryk. Mediateket er et "nyt" lokale i skolens historie og kendetegnes ved sit store volumen. Her er plads til mange elever ved samlinger eller andre arrangementer. En gangbro i 1. sals niveau forbinder de to nye fløje og giver et sjovt overblik over det meget levende rum, der bliver brugt som bibliotek og alternativt rum for undervisning og gruppearbejde.

Bedre struktur til gammel skole

Der går i dag 396 elever på skolen fordelt på 10 klassetrin, der snart kan se frem til en moderniseret og dog ret historisk skole ! Efter nybygningen og renoveringen står klar er byens skole rustet til mange års undervisning og slid med lyse lokaler og fint miljø på tværs af fløjenes forskellige tidsaldre. Både inde og ude fungerer skolen bedre som helhed. Fløjene er samtidig bygget mere sammen, hvilket naturligvis er til gavn for både elever og lærere på Skolegade Skole.