Terrasseret skole giver rum til bevægelse

I det nye kvarter, Sluseholmen, i København er en helt ny skole blevet klar til bydelens børn. Den særlige beliggenhed mellem by og natur, vand og trafik er løst med en imødekommende arkitektur, der tilpasser sig både den urbane og menneskelige skala.

Akustiklofter fra Troldtekt i skolebyggeri

Trods byskolens typiske udfordringer, er skolens struktur tænkt som en del af et større landskab, hvor bygningen selv bidrager med grønne flader til både leg og læring. Skolen er højest mod en større vej, hvor et parkeringshus med idrætshal øverst danner ryg mod støjen. Herfra terrasserer skolen ned mod ankomsten, hvor hver etage både differentierer årgange og aktiviteter, men samtidigt forbindes af et bevægelsessystem, der knytter inde og ude på alle niveauer. Facaderne er meget enkle, klædt med lodrette trælister og vinduespartier udspændt mellem etagernes markering i vandrette stålbeklædninger.

Arkitektonisk skolemiljø

På indgangsniveau ligger flere åbne torve, som også kan avendes til øvrige arrangementer knyttet til bydelen. Herfra bevæger man sig op i bygningen og mødes af dagslys fra flere retninger, da skolen har tre atrier, som er med til at strukturere de enkelte etager. Husets overordnede greb med en dynamik mellem vertikal og horisontal orientering er også en del af interiørets udtryk.

Alle lofter er klædt med Troldtekt i lys natur i et helt nyt langsgående skinnesystem udviklet til Sluseholmens skole. Skinnesystemet er praktisk med tilgang til bagvedliggende installationer, og samtidigt fremstår loftsfladerne meget rolige og med en retning parallelt med bygningens bevægelse. I undervisningslokalerne peger loftskinnerne mod facaden. De galvaniserede stållister er trukket lidt tilbage og giver loftspladen et blødt udtryk. Troldtekt ventilation er integreret i loftet, idet frisk luft diffunderer igennem udvalgte plader og giver et behageligt luftskifte.

Mens lofternes linjer understreger husets horisontale lag, opleves interiørets trælister som vertikale linjer, der også udgør et robust og imødekommende udtryk indenfor.