En skole i nærvær og mangfoldighed

SOSU-skolen i Aarhus er flyttet til et nyopført hus i Skejby, der er tegnet med sans for den menneskelige skala og med materialer, som understøtter de arkitektoniske intentioner om at skabe en lille by, hvor man hele tiden er tæt på centrum

SOSU Skejby
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

SOSU-skolens nabobygninger er, trods beliggenheden i Skejby, i en nedtonet skala med udgangspunkt i klassiske længer med saddeltag. Det nye uddannelseshus tager udgangspunkt i samme struktur, hvor længerne dog er sat sammen og bearbejdet på forskellig vis og afbrudt af gårdhaver.

Saddeltagene med ovenlys giver huset en særlig karakter, der dels er i slægtskab med nabobygningerne og dels giver en fin sammenhæng mellem ude og inde. Bygningerne er opført i meget lyse teglsten, mens materialevalget indenfor giver varme, venlige og robuste overflader  - men også velvalgte farver på døre og udvalgte vægge, der fremmer orienteringen i huset.

Skolen er tænkt som en by i byen. Man ankommer til det centrale torv med en god overskuelighed, derfra kan man gå på opdagelse i ”byens pladser, gader og stræder”, fortæller partner og arkitekt Sune Nielsen ved Cubo Arkitekter.

Torvet ligger centralt i bygningen som et naturligt samlingssted og trafikalt knudepunkt for færdsel mellem etager og afsnit i bygningen. Læringstrappen og balkonen rundt om giver nogle fine oplevelser af livet i huset og man fornemmer tagets skiftende hældning og ovenlys, som giver dybde i rummet og understreger den menneskelige skala.

Overalt i bygningen er der anvendt Troldtekt, som sikrer en god akustik i de ellers åbne eller højloftede rum, men som også skaber en særlig nærværende og varm atmosfære. I valget af materialer og farver er der lagt vægt på en mangfoldighed, der favner studerende med vidt forskellig kulturel baggrund.