"En af de smukkeste skoler i Hamborg"

På vegne af bystyret i Hamborg har det tyske arkitektfirma Behnisch Architekten tegnet en imponerende ny bygning i bydelen Lurup, som med inspiration fra Skandinavien både huser den lokale folkeskole og bydelens kulturcentrum.

Foto: David Matthiessen, Olaf Wiechers

Efter godt tre års byggeri er omkring 1.000 elever og 120 lærere flyttet ind i den barrierefri skolebygning med tilhørende idræts- og multihal. Den nyopførte buede bygning med et areal på omkring 14.000 kvadratmeter ser elegant, diskret og indbydende ud og rummer 36 klasseværelser og faglokaler på sine tre etager. Der løber altaner rundt om hele bygningens facade, som nærmest kun består af glas, og bygningen fremstår derfor ekstremt åben og transparent. For skoleleder Joachim Hinz er den nye skole en af de smukkeste i hele Hamborg.

Skolens centrale foyer er forbundet med en række multifunktionelle rum, kantine, mediebibliotek og idrætshaller. Sidstnævnte er der adgang til via kælderen. På 1. sal er der ud over klasseværelserne også en lærerfløj med kontorer, lokaler til SSP-arbejde, et rum til forældresamtaler, et førstehjælpsrum samt et lærerværelse og et bibliotek.

Optimale muligheder for inklusion

Skolen var tidligere spredt over i alt tre forskellige lokationer fordelt på forskellige alderstrin. De er nu blevet samlet, og skolen kan nu endelig implementere sine principper om inklusion i hele sit virke. Dermed har skolens multiprofessionelle teams af lærere og specialpædagoger fået optimale muligheder for at hjælpe og understøtte børnene individuelt ud fra den enkeltes forudsætninger, styrke deres sociale kompetencer og følge dem hele vejen frem mod deres afgangseksamen.

Community School for bedre muligheder

For at forbedre fremtiden og uddannelsesmulighederne for børn og unge fra Lurup og deres familier uden for skolen er der også blevet plads til bydelens nye kulturcentrum, den såkaldte Community School (LURUM), i den nye bygning. Den samler – efter skandinavisk forbillede – skole og fritidstilbud for alle generationer på ét sted. På omkring 350 kvadratmeter er der en distriktscafé, to multifunktionelle seminarlokaler og flere kontorer. Den nye Community School har egen indgang, men der er også adgang til den via skolen.

Imponerende indretning

Den inkluderende, åbne og innovative tilgang, der ligger bag byggeriet, afspejles også i bygningens indre. Takket være glasfacaden og et ovenlysvindue i den generøst designede foyer er der masser af dagslys her. De brede trappeforløb og buede korridorer giver stedet et organisk og levende udtryk. Gangene mellem de forskellige faglokaler er udstyret med særlige siddemøbler og indrettet, så de også kan bruges til gruppearbejde og andre lignende aktiviteter. De intense røde og gule farvetoner, der er brugt flere steder, kontrasterer effektfuldt med de lyse gulve og akustiklofterne fra Troldtekt.