Thy Uddannelsescenter

Troldtekt Thy Education Center
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

I Thisted har politikerne et ønske om at styrke byens omfang af uddannelses-muligheder og derved kunne tilbyde de unge at uddanne sig i deres nærområde. En af løsningerne blev at opføre et nyt uddannelsescenter, hvor en række uddannelser deler adresse. Kjaer & Richter vandt konkurrencen med et markant og spændende projekt, der havde forstået at samle de tre institutioner til en helhed, og gøre fællestanken til moderne rumligheder.

Under et tag

Viborg sygeplejeskoles Thisted afdeling, Nordvestjysk handelsgymnasium og Pædagogisk uddannelsescenter er nu samlet under et tag i det nye Thy uddannelsescenter. Dermed kan Thisted fortsat tilbyde byens unge en længere - eller videregående uddannelse eller en efteruddannelse. Huset er opført med en stor portion politisk vilje og knap så mange økonomiske ressourcer. De tre institutioner har hver deres faglokaler og teorilokaler. Undervisningslokalerne er samlet langs et dobbelthøjt fællesareal indeholdende bibliotek og kantine, udover trapper og toiletkerner. Meget er vundet ved denne sammenlægning af institutionerne. Udover at spare kvadratmetre og personale, har Thisted fået et uddannelsescenter, der kan tilbyde moderne faciliteter og et fælles studiemiljø.

Et dynamisk uddannelseshus

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter har løst opgaven på en enkel og overbevisende måde. Arkitekt Peter Sand fortæller: ” Det vigtigste var at samle de tre institutioner til en velfungerende og dynamisk helhed, hvor de studerende har glæde af fællesfaciliteterne”. Samtidigt er der lagt vægt på, at uddannelsescenteret kan udbygges på længere sigt, hvilket er muligt mellem institutionsenhederne.

”Arkitektonisk og byggeteknisk udtrykker huset helhed og fællesskab ved at være opført som ét hus i store limtræsrammer, med færdigmonterede trækassetter imellem. I det store rum er der indskudte dæk og et samlende tag. På en gang et oplagt og billigt byggeprincip”, fortsætter Peter Sand.

Rå og kontrastfuld arkitektur

Bygningskroppen udgør en langstrakt enhed, der mod syd byder indenfor med et indhug og et vindfang i den lange svagt skrånende facade beklædt med forpatineret zink. Et moderne og enkelt facadeudtryk, der samtidigt signalerer et modsvar til vestenvinden. På husets nordside ligger teorilokalerne (i skygge) forskudt i tre sektioner. Store vinduespartier og knaldgule døre står i flot kontrast til de lukkede gavle og antracit grå zink.

Kommer man indenfor overvældes man af det store centrale rum med ovenlys. Det fungerer som husets rygrad, indrettet med trapper og flere toiletkerner udover en række opholdsmøblementer. Herfra er der adgang til alle undervisningslokaler samt fællesfaciliteterne. Nederst ligger kantinen og lige over ligger biblioteket. Den gule farve fra facaden går igen indenfor på toiletkernerne, som derved fremhæves som fritstående elementer i det centrale rum.

Velfungerende rum

Det lyder måske problematisk, at kantine og bibliotek begge er placeret i fællesrummet, i forhold til lugt og støj, men det er ikke den oplevelse man får. Til trods for et meget robust og råt betongulv, bliver lyden absorberet af de mange kvadratmeter Troldtekt på loftet. Som yderligere foranstaltning er der lagt 45 mm mineraluld over Troldtekt pladerne, hvor de er nedhængt. Toiletkernerne er på den ene side beklædt med perforerede gipsplader, der også understøtter en god akustik i rummet.

I lokalerne på første sal mod syd, der udgør det åbne bibliotek, møderum, drama – og musikundervisning, er Troldtekt anvendt på en lidt utraditionel måde, idet loftsmaterialet fortsætter ned af de skrånende vægge til vinduesbåndet. Denne løsning er dels et svar på særlige lydkrav, en markant loftshøjde og samtidigt en måde at understrege det ”skæve” rum på.

Inden for rammerne

Thy uddannelsescenter er et bevis på, at det er muligt at få god arkitektur, god akustik og godt miljø, når man vælger at samle flere uddannelser i et hus, endda på et beskedent budget. Kjaer & Richters svar på opgaven er et ærligt og enkelt byggeri, hvor man har ladt det rustikke og rå udtryk være en del af æstetikken. Det glatte betongulv, Troldtekt på lofterne, synlige ventilationsrør og sprinkleranlæg giver en dynamik i forhold til den lyse og hvide arkitektur, der ellers præger inden døre. At materialerne og farveholdningen er gennemgående i huset, understreger sammen med de varierende rumlige forhold, en oplevelse af helhed og samhørighed.

Det er oplagt at sammenlægninger af mindre uddannelsesinstitutioner rundt i landets yderdistrikter giver en synergieffekt i forhold til de enkelte uddannelser, men også mulighed for et fællesmiljø og et byggeri med en stærkere identitet, som Thy uddannelsescenter er et glimrende eksempel på.