Tofthøjskolen

Her er indrettet med små stole og højt til loftet, med farver og god lyd. Den nye indskoling er tegnet til de mindste skolebørn, og er blevet et rummeligt og venligt sted.

Troldtekt, Tofthøj School
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

I Storvorde, øst for Aalborg, er byens skole atter blevet for lille. Ved udvidelsen blev skolen, der blev opført i 1960'erne, omstruktureret og indskolingen fik sit egen afsnit sammen med DUS (svarer til SFO). Indskolingsafsnittet er koblet til resten af skolen med en glaskorridor, men ligger i øvrigt tæt på skolens ankomstområde og parkeringen. Ved omstruktureringen er en af de ældre fløje renoveret med blandt andet nye, hvide Troldtekt lofter, der næsten kan siges at være skolens røde tråd gennem årtiers tilbygninger og ombygninger. Troldtekt'en findes i mange typer loftkonstruktioner, i flere formater og overflader, men vigtigst er loftets homogenitet og den rigtige akustik på Tofthøjskolen.

Torv som samlingspunkt

Indskolingen er fint opbygget med små fløje omkring et fælles samlingstorv i to etager. Børnene iler glade på kryds og tværs af torvet og finder plads til leg og fordybelse på balkonen over torvet. Torvet er samlingssted for mange aktiviteter, spisning og naturligvis større arrangementer, hvor der ses film eller forældrene er på besøg. To klasselokaler har foldedøre ud til torvet, hvilket udvider mulighederne for aktiviteter. Ved at lade undervisningen og DUS området smelte sammen omkring torvet, giver det også en mere naturlig overgang midt på dagen fra skoletid til fritid. DUS området er organiseret med et stort fællesrum med køkkenfaciliteter i børnehøjde og udsyn til legepladsen. Dagslys i øvrigt kommer fra store, runde ovenlys og torvet, hvor lyset vælter ind. Omkring fællesrummet er mindre aktivitetsrum fordelt til fx kreativt rum, stille rum og rum for de største børn. I en fritidsordning er der samlet flere klasser og årgange, så støjniveauet kan være en udfordring at beherske. Her er det afhjulpet ved ekstra akustikpaneler over Troldtekt pladerne.

Enkle, arkitektoniske midler

I det flotte torve-rum er akustikken også velfungerende til trods for mange glasflader og linoleum på gulvene - og faktisk også på kernen midt i rummet. Balkonen langs to vægge giver naturligvis en lavere loftshøjde, som virker godt over det lille køkken. Troldtektloftet er her designet med små, hvide, kvadratiske plader, der giver en fornemmelse af at være i centrum. "Rummets betydning er også understreget ved brugen af orangefarvet glas ved balkon-værnene og orange linoleum på væggene", fortæller arkitekt og medindehaver Kim Jensen fra Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S i Aalborg, som har været totalrådgivere på byggeriet.

Moderne, fleksibel indretning

Åbenheden, som kendetegner samlingstorvet, går igen i klasselokalerne. Her er også store vinduespartier og glasdøre til det fri, hvilket betyder at gangarealerne ikke skal kunne bruges til flugtvej og derfor bedre kan anvendes til gruppearbejde. En fin detalje er farvet glas anvendt i et mindre vinduesparti ved hver klasse, som lyser op når solen skinner. De farvede glaspartier giver samtidigt meget identitet til indskolingens ydre fremtræden. Placeringen nær ankomstvejen betyder, at bygningen fremstår som skolens fornyede ansigt. Udover de mange glaspartier træder bygningen ud ved sine mørke teglsten, der på en gang er anderledes end resten af Tofthøjskolen, men samtidigt passer til skiftende facadematerialer på skolen. Det dynamiske udtryk, som indskolingen klart signalerer, er også blevet en del af undervisningen indenfor. Gangarealerne er friholdt garderober, så eleverne har fint plads til at arbejde mere fleksibelt her, i klassen eller på torvet. Huset er tænkt og bygget til børnenes bedste - med plads til tumult eller huleleg.