Tor zur Welt

Miljøbevidst og ressourcebesparende byggeri er oppe i tiden som aldrig før. Med den internationale byggeudstilling IBA viser Hamburg, hvordan morgendagens byggeri kommer til at se ud.

Troldtekt akustikpaneler anvendes ofte i skoler og uddannelsesinstitutioner
Foto: Hagen Stier + Dipl.-Ing. Olaf Wiechers

Troldtekt akustikplader bidrager med points til DGNB, som er en tysk cerfificeringsordning for bæredygtigt byggeri. Dermed yder Troldtekt et væsentligt bidrag til sikring af miljøet og sundheden på Europas største bæredygtige byggeplads.

Miljøet har en ganske særlig betydning på IBA. Som et led i det bæredygtighedskoncept, der ligger til grund for byggeriet på IBA, er det over 30 km² store IBA-område gradvist blevet omlagt til forsyning med CO2-neutral og vedvarende energi. Alle nybyggerier inden for rammerne af IBA er som minimum opført, så de opfylder kravene i den tyske energibesparelsesstandard "EnEV 2007 minus 50 Prozent". Flere af bygningerne er opført som såkaldte passivhuse, hvor kravene er endnu strengere, og enkelte bygherrer har endda taget skridtet videre og bygget såkaldte plusenergihuse.

Med et sådant engagement er det naturligt, at der lægges særlig stor vægt på bæredygtigt byggeri i de offentlige byggeprojekter. Derfor har en af grundtankerne i planlægningen af det nye uddannelsescenter "Tor zur Welt" ("En port mod verden") – som er et af fyrtårnene i IBA's ambitioner om at skabe et nyt læringsmiljø i Hamburgs nye havnebydel – også været, at arkitekturen skulle være energieffektiv. Dette innovative byggeri, som tegnestuen bof-Architekten i Hamburg står bag, rummer både folkeskole, gymnasium og specialskole for børn med sprogproblemer.

"Tor zur Welt" - DGNB-certificeret

Det store nye uddannelsescenter "Tor zur Welt", der er opført som et passivhus og desuden er DGNB-cerfiticeret, byder på en lang række spændende energieffektive løsninger. Optimerede vinduesflader (minimering af varmetab), massive lofter (til hhv. bedre lagring af varme og afkøling), fyringsanlæg til bio-brændsel (træpiller) samt solcelleanlæg til både opvarmning og elforsyning er kerneelementer i det energikoncept, der ligger til grund for byggeriet. Alle disse forskellige komponenter koordineres i en "energicentral af glas", så energiudvindingen synliggøres for både elever og gæster i uddannelsescentret.