Tømrerskole med X-faktor

Tradium Randers ligger bl.a. i byens nordvestlige industrikvarter. Midt i den lidt anonyme bebyggelse er der rejst en værkstedsbygning, der i al sin enkelhed udgør et lille mesterværk. Det er Erik Arkitekter, som har tegnet den nye Tømrerskole og styret renoveringen af de tilstødende bygninger.

Troldtekt Tradium Randers
Foto: Thomas Mølvig, architect

Tradium er navnet på en stor udviklingsorienteret erhvervsskole med over 3000 elever og 500 ansatte. Bygningerne er placeret på 7 forskellige adresser, heriblandt Hobro, Kolind og Randers. Tradium Randers er i sig selv et uddannelsesmæssigt kraftcenter, som består af en fusion i 2010 mellem Handelsskolen Minerva og Randers Tekniske Skole.

Tektonik og transparens

Når man kigger på grundplanen af den nye fritliggende skolebygning, er den særdeles enkel: Et kvadrat med en cirkel i midten og en tværgående akse med hovedindgang vendt mod øst. Simpelt og symmetrisk som et oldgammelt symbol. Alligevel opleves bygningen som spændende arkitektur i både sit ydre og indre. Konstruktionerne kan aflæses direkte, materialerne er velkendte, og der er en fin overensstemmelse mellem form og indhold.

Nybygningen rummer bl.a. to store og fleksible tømrerværksteder med fem meter brede portåbninger udadtil, maskinværksted, kontorer og fællesrum. Bygningen er præget af enkelhed, åbenhed, masser af dagslys samt store torve og strøggader, og samtidig er der arbejdet indgående med transparens, arbejdsflow og wayfinding. Akustikken er selvfølgelig en vigtig parameter i værkstederne, og det er løst på smukkeste vis ved montering af store mængder lyse Troldtektplader på både vægge og lofter.

Store limtræskonstruktioner er med til at danne et inspirerende værkstedmiljø. De markerer sig både ude som søjler og inde som synlige konstruktioner. Det indre af bygningen er præget af store åbne rum med højt til loftet. Det giver god plads til at fremtidens tømrere kan slå søm i og bygge deres opgaver i fuld skala 1:1.