Sunde rammer om læringen i Aabenraa

I Aabenraa har UC Syddanmark samlet tre uddannelser og deres ­fælles efter- og videreuddannelse. Campusbyggeriet er tegnet af Henning ­Larsen Architects, der har haft fokus på at skabe robuste undervisningsrum med masser af dagslys, ventilation og god akustik.

Troldtekt UC Syd Aabenraa
Foto: Thomas Mølvig, architect + Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Det nybyggede Campus Aabenraa er hjemsted for ­pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen
og sygeplejerskeuddannelsen i Syddanmark. Henning ­Larsen Architects har skabt en skole, der med sine tværgående længer med saddeltag passer til den ­sønderjyske købstad i både skala og profil.

Byggeriet er udformet som en lille by i byen, med forskellige gader, torve og administrationen som centralt beliggende ”rådhus”.

De udvendige vægmaterialer er sorte og mørkegrå teglsten, mens der indvendigt er arbejdet med naturmaterialer som beton, linoleum og Troldtekt akustikplader i farven lys natur.

Lys og luft fra oven

For at kunne udnytte dagslyset optimalt er alle undervisningslokaler placeret i ét plan, så der er mulighed for at trække ovenlys ned i rummet. I de skrå lofter er der etableret Troldtekt loftsventilation, der ved lavt tryk og uden synlige indblæsningsarmaturer og venti­lationsrør fordeler den luft, som blæser ind via aktive akustikplader. Den såkaldt diffuse ventilation sparer energi og giver ingen punkter med trækgener, fordi ­luften fordeles jævnt i lokalet.

– En del af visionen for skolen var at fjerne så mange tekniske installationer som muligt, så huset står i sin rene form. Her er ventilationslofterne en fantastisk komponent, der giver et flot arkitektonisk udtryk, fordi loftet fremstår meget entydigt som et enkelt gennem­gående materiale, siger Kasper Dige Larsen, projektleder hos Henning Larsen Architects.

Han suppleres af Peer Teglgaard Jeppesen, der er Design Director & Partner hos Henning Larsen Architects:

– Vi har valgt Troldtekt, fordi produktet kan forskellige ting. Selvfølgelig har det rigtig gode akustiske egenskaber. Det er rigtig vigtigt. Men i byggeriet har vi brugt det på en ny måde, hvor det også fungerer som siveloft. Ved at lave det som siveloft får man luften jævnt ud, og man får heller ikke trækgener. Det næste, der er rigtig godt, er, at vi er fri for alle dyserne. Som arkitekt vil vi jo gerne have et rent loft, og det får vi netop ved at bruge Troldtekt i det her tilfælde.

Eminent efterklang

Ud over ventilationen bidrager loftet også til at regulere akustikken i undervisningslokalerne. De skrånende lofter giver færre parallelle linjer, hvor lyden kan kastes frem og tilbage. Kombineret med Troldtekt akustikpladerne sikrer det en lav efterklangstid i hele rummet. – Bygherren er meget begejstret over lydkvaliteten i lokalerne. Og fordi akustikløsningen i loftet fungerer bedre end simuleret, har det være muligt at bruge mindre lyddæmpning på væggene, fortæller Kasper Dige Larsen.