Kontrastfuld arkitektur

Vestegnen HF & VUC i Rødovre er nu beliggende i en markant bygning, der på en gang fremstår som en selvstændig og moderne bygning og som et fint bidrag til fortætningen af Rødovre centrum.

Troldtekt Vestegnens HF VUC
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den kubiske bygning er en stærk form, som ved denne bygning bliver modsvaret af nærmest flimrende facader bestående af lodrette lameller i aluminium. De grå og gyldne nuancer kombineret med farvede plader bag, giver en lethed og dybde til bygningens ydre. Foranderligheden i facaden giver huset sin udvendige identitet, mens kontrasterne indenfor også er bemærkelsesværdige. Også her er der arbejdet meget præcist med materialernes virkemidler og bidrag til rumlige oplevelser. Gulvfladen er det gennemgående element, hvorved de andre materialeskift fremstår klart.

Enkel plan

Etagerne er organiseret således, at atriet er den sammenhængende rumlighed, og det er understreget ved en dekorativ anvendelse af trælister på lofter og vægge. Undervisningslokalerne er placeret i kubens hjørner og har både store glaspartier til facaden og til atriet. Mellem lokalerne er indretningen til en mere fleksibel undervisningsform som gruppearbejde eller individuel fordybelse. Klasselokalerne og trappeopgangene er indrettet meget enkelt med rene, rå materialer som grå Troldtekt og betonvægge.

“De to forbindelsestrapper mod nord og syd samt alle klasselokalerne er enkelt udført med rene rå materialer som kontrast til atriets bløde, varme og indbydende overflader”, fortæller Marianne Dampe Raun fra H+Arkitekter A/S

Kontrastvirkningen mellem de ”svale” klasselokaler og trapperum og de varme flader i atriet er meget gennemført og giver rummene selvstændige kvaliteter. Akustikken og belysningen har også spillet en stor rolle i indretningen og underbygger fint de arkitektoniske intentioner.