Moderne skole i bevaringsværdige bygninger

Vigerslev Allés Skole har over 100 år gamle rødder i Valby. Med en modernisering, renovering og tilbygning er skolen nu fremtidssikret på flere niveauer. Renoveringen har fint balanceret mellem de eksisterende bygningers kvaliteter og de mange krav og ønsker, der har været til den nye version af skolen.

Trodtekt Vigerslev Skole
Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect

”En skole i bevægelse” var en af formuleringerne om den kommende skole efter renoveringen,- og det lå før skolereformen. Eleverne har med renoveringen af skolen fået rigtig mange muligheder for at bevæge sig både indendørs og udendørs og på mange kreative måder. Men skolen som helhed har også bevæget sig og har fået integreret nye  læringsformer og ændret mange funktioner i skolen. Udover renoveringen har bygningerne også gennemgået en energioptimering.  Indeklimaet er blevet markant forbedret og akustikken optimal for læring og trivsel.

Gamle bygninger er blevet transformeret til nye formål, hvilket i dag fremstår som et charmerende lag i den ellers sammensatte arkitektur fra flere epoker. En tidligere drengesal midt i skolegården er nu bla pædagogisk læringscenter og kaldes i dag skolens hjerte og hjerne. Værksteder til håndværk & design ligger i en tidligere svømmehal i en fløj fra 1970’erne. Loftshøjden og ”bassindybden” giver et lokale med spændende rumligheder. Her er placeret Troldtekt i farven lys natur mellem betonbjælkerne. Den tidligere teatersal i samme fløj har fået en helt ny nabosal, og de to sale kan lægges sammen ved lejlighed. Begge rum er også indrettet med Troldtekt på lofterne. En fin detalje er belysningen, der er samlet i tværgående bånd omkring tværbjælkerne i begge sale.