Aalborg Portland: Sådan udviklede vi ny cementtype

I 2021 udviklede Troldtekt akustikplader baseret på den nye cementtype FUTURECEMTM. Pladerne har et markant reduceret CO2-aftryk, og det skyldes cementen, der er udviklet af Aalborg Portland.

Cement har mange fordele, som aktuelt er svære at opnå med andre bindemidler. I Troldtekt akustikplader af træbeton sikrer cementen styrke, robusthed og holdbarhed. Bagsiden af medaljen er, at produktionen af cement udleder meget CO2.

Derfor var det banebrydende, da Aalborg Portland lancerede FUTURECEM. En ny cementtype, der fastholder cementens gode egenskaber – men med et 30 procent lavere klimaaftryk.

– Hos Aalborg Portland mener vi, at denne type cement er fremtiden, og det er cementen navngivet efter, siger Michael Lundgaard Thomsen, der er direktør for Aalborg Portland.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

At finde erstatninger for klinker

Når cementproduktion generelt udleder meget CO2, skyldes det fremstillingsprocessen, hvor forskellige materialer opvarmes til meget høje temperaturer i en ovn for at fremstille cementklinker. Processen kaldes også kalcinering, og under processen frigives den CO2, der er naturligt bundet i kridtet. Af samme grund tegner kalcineringsprocessen sig for godt halvdelen af cementens klimaaftryk.  

– Der er ingen reelle muligheder for at reducere bidraget fra kalcineringen af kridt, men vi kan i stedet arbejde på at reducere mængden af cementklinker i den færdige cement, forklarer Michael Lundgaard Thomsen.

Traditionelt har det dog ikke været muligt at erstatte en særlig stor del af klinker-indholdet i cementen, uden at det gik ud over cementens styrke. I såkaldt BASIS cement har man udskiftet 15 procent af klinkerne med kalkfiller, men det er svært at komme højere op – uden at gå på kompromis med styrken. Det samme ville være tilfældet, hvis man erstattede klinker med brændt ler.

– En anden udfordring med at finde erstatningsmaterialer til klinker er, at vi også skal sikre, at alternativerne findes i store nok mængder til at opnå en tilstrækkelig leveringssikkerhed i årene fremover, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Synergi mellem kalk og ler

Gennembruddet for Aalborg Portland kom ved at begynde at kombinere henholdsvis kalkfiller og brændt ler. For mens de to materialer hver for sig ikke kunne erstatte en stor del af cementklinker-indholdet, så billedet anderledes ud, når brændt ler og kalkfiller blev blandet:

– Samspillet mellem kalkfiller og brændt ler viste sig at have en synergieffekt, som betyder, at vi kan opnå høje styrker, forklarer Michael Lundgaard Thomsen.

Det betød, at 35 procent af klinkerne i cementen nu kan erstattes med kalkfiller og brændt ler, samtidig med at cementen bevarer en styrke på niveau med traditionel cement.

– På globalt plan er der enorme forekomster af kalk og ler, så med FUTURECEM har vi altså en teknologi med samme styrke, hvor materialerne er tilgængelige i de kommende år, siger han.

Alternative brændsler og CO2-fangst

Arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen fra cement stopper dog ikke her for Aalborg Portland. Virksomheden har i sit ’Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark’ sat som mål at reducere sine udledninger med 30 procent i 2030.

– Det vil vi dels nå med nye cementtyper som FUTURECEM, men også ved at skifte til alternative brændsler i vores produktion, siger Michael Lundgaard Thomsen.

I 2050 regner Aalborg Portland med at have reduceret klimaaftrykket helt op til 70 procent ved at skifte til alternative brændsler og ændre på den kridtbaserede cement.

– Men selv med 100 procent CO2-neutrale brændsler, kan vi ikke komme fuldt ud i mål uden også at anvende CO2-fangst, hvor CO2 fra fremstillingsprocessen indfanges og bruges til andre formål eller lagres. Her er teknologien dog indtil videre på et for tidligt stadie, siger han.

Aalborg Portland har sammen med Aalborg Universitet og andre partnere modtaget EUDP-midler til at afsøge mulighederne for CO2-fangst.

FAKTA: Aalborg Portlands klimaambitioner

  • Aalborg Portlands ambition er at gøre produktionen til en af de mest bæredygtige cementproduktioner i verden.

  • Virksomhedens plan er beskrevet i ’Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark’.

  • Visionen er at levere CO2-neutral cement i 2030.

  • I 2050 skal al cementproduktion i Danmark være CO2-neutral.