Interview: Cirkulært er sundt for bundlinjen

Verdens voksende middelklasse vil presse priserne på stål, cement og andre råvarer i vejret. Nu har MT Højgaard – sammen med blandt andre 3XN, Via University og Kingo Karlsen A/S – målt gevinsten ved at designe byggeri, så flere materialer kan genbruges uden store værditab.

For MT Højgaards salgsdirektør, John Sommer, er konklusionen klar: Der er penge at tjene på at løse de samfundsmæssige udfordringer.

Den førende entreprenørvirksomhed MT Højgaard arbejder på at nytænke nybyggeri til en cirkulær økonomi. Formålet er at finde metoder, der reducerer ressourcebehovet og samtidig løfter bundlinjen i byggebranchen.

Her svarer MT Højgaards salgsdirektør, John Sommer, på fem spørgsmål om de foreløbige erfaringer.

Hvorfor er cirkulær økonomi interessant for jer?

– Som en af de store spillere i byggebranchen har vi en forpligtelse til at udvikle bæredygtige metoder. Men for at sikre at vores erfaringer og metoder virkelig slår igennem hos kunderne, skal der også være en stærk business case.

– I dag genbruger byggebranchen omkring 90 procent af materialerne, målt på volumen. Problemet er, at man ofte mister stor værdi, ved at materialerne nedbrydes. Tag for eksempel et betonelement til 1.500 kr. per ton. Det koster 40-50 kr. per ton at knuse elementet til grus, som kun har en værdi på 35 kr.

Hvilke tiltag har I så sat i gang?

– Vi fokuserer på flere niveauer. Når det gælder byggeriets lette materialer som lofter, gulve, døre, vinduer og vægge, er der allerede mange tiltag i branchen. Her deltager vi i projekter, som forskellige first movers har sat i gang. Et eksempel er Troldtekts indsamling af byggepladsaffald.

Læs også: Retursystem gør affald til en ny ressource

– Den svære del er råhuset, altså betonkonstruktioner, betonelementer og stålkonstruktioner, som typisk repræsenterer cirka halvdelen af et byggeris værdi i kroner og øre. Sammen med blandt andre 3XN, Kingo Karlsen og Via University har vi analyseret potentialet i en ny metode, som vi kalder ’design for adskillelse’.

Hvad er ’design for adskillelse’?

– Det handler om at gå tilbage til gamle byggemetoder, hvor man bolter eller svejser materialerne sammen i stedet for at indstøbe dem. På den måde kan bygningsdelene nemmere skilles ad, når byggeriet tages ned igen

Hvor stort er potentialet i metoden?

– Vi har været med til at analysere et byggeprojekt til 860 mio. kr., hvor vi har beregnet alle priser helt ned til bjælker og søjler. Beregningen viser, at det efter 50 år vil koste 16 mio. kr. at bortskaffe byggeriet. Det vil her og nu koste 0,3-0,4 procent af byggesummen at designe byggeriet til adskillelse, men til gengæld vil de adskilte materialer efter 50 år kunne gensælges. Gevinsten vil være 35 mio. kr. i stedet for udgiften på de 16 mio. kr.

– Oven i det skal vi lægge, at verdens middelklasse allerede om 15 år vil være dobbelt så stor, og det betyder, at råvarer bliver rasende dyre. Hvis vi siger, at råvarepriserne fordobles i løbet af de næste 50 år, vil gevinsten være 70 mio. kr. i stedet for 35 mio. kr.

– Samtidig vil der være en stor miljøgevinst. Mange af de store elementer i råhuset er af cement, og fremstilling af cement tegner sig alene for 2-3 procent af verdens samlede energiforbrug.

Hvad skal der til, før I og branchen generelt kan forløse potentialet?

– Der skal et skifte til i infrastrukturen, så markedsøkonomien kan håndtere de genanvendte materialer. For eksempel skal der være stationer, som kan tage imod materialerne, og der skal være grossister, som kan sælge dem. Man kan godt sammenligne det med omstillingen til elbiler.

– Arkitekter og ingeniører spiller en vigtig rolle i at styrke udviklingen mod en cirkulær økonomi. For de skal sammen med os være med til allerede fra start at designe byggerierne til adskillelse. I MT Højgaard-regi vil vi – sammen med arkitekter og ingeniører – kunne simulere alternive løsninger i et af vores VDC-laboratorier og derved sikre kunderne, at de bedste løsninger vælges.

– Jeg tror, at de virksomheder, der får succes i byggebranchen og generelt, er dem, der formår at tjene penge på at løse de samfundsmæssige udfordringer. Cirkulær økonomi bliver en standard, ligesom bæredygtigt byggeri er blevet det over de seneste 10 år. Både entreprenører, rådgivere og producenter er derfor nødt til at involvere sig i de nye metoder.

FAKTA: MT Højgaard og cirkulær økonomi

  • MT Højgaard har analyseret en cirkulær økonomimodel i bygge-og anlægsindustrien i samarbejde med blandt andre tegnestuen 3XN, nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S og Via University.
  • Resultaterne af analysen udkommer som en bog i begyndelsen af 2016.
  • MT Højgaard A/S beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere og omsatte i 2014 for 7 mia. kr.
  • Virksomhedens salgsdirektør John Sommer var med i panelet ved konferencen ’Potentialet for Danmark som cirkulær økonomi’, der blev afholdt 25. november i Industriens Hus.