Cradle to Cradle Certified®: En ramme om sikre, cirkulære og ansvarligt fremstillede produkter

Cradle to Cradle-tilgangen er i sin essens et værktøj til at designe og fremstille mere bæredygtige produkter. Men det har flere fordele, når virksomheder baserer hele deres forretningsstrategi på konceptet. Sådan lyder det fra Christina Raab, direktør i Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

I 2022 er det 20 år siden, at den skelsættende bog ’Cradle to Cradle: Remaking the way we make things’ udkom. Bag bogen stod den tyske kemiker Michael Braumgart og den amerikanske arkitekt William McDonough, og de to forfattere argumenterede for et opgør med ”brug og smid væk”-tilgangen til produktudvikling – men også med tanken om, bare at lave ”mindre skadelige” produkter var godt nok.

– Det var en meget skelsættende bog, fordi den på en holistisk måde argumenterede for en cirkulær økonomi. Samtidig blev det tydeligt, at hvis industrien og erhvervslivet skulle gentænke den måde, de designede produkter på, så krævede det et konkret og handlingsanvisende værktøj, siger Christina Raab, der er direktør for Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  

Instituttet blev stiftet i 2010 for at omsætte bogens ideer til praksis og hjælpe virksomhederne med at udvikle sig i retning af en cirkulær økonomi.

– De første virksomheder, der kastede sig over designkonceptet, var fra henholdsvis byggebranchen og branchen for personlig pleje. At netop byggebranchen har taget konceptet til sig, skyldes nok, at en af medforfatterne til bogen har stærke forbindelser til arkitektverdenen, siger Christina Raab.

 

FOTO: Christina Raab, forhenværende direktør for Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Stigende efterspørgsel

Siden er mange nye sektorer kommet med, og i dag er over 700 virksomheder tilsluttet Cradle to Cradle Certified Products-programmet. Af dem har cirka halvdelen forbindelse til byggebranchen.

– Vi ser i stigende grad progressive udviklere og bygherrer opstille krav i udbudsmaterialet om Cradle to Cradle-certificering, men det er også stadigt mere almindeligt, at efterspørgslen kommer fra den finansielle verden og investorerne, der vil investere efter ESG-kriterier, siger Christina Raab.

På længere sigt håber hun, at alle nye bygninger og offentlige udbud har krav om Cradle to Cradle-ertificerede løsninger.

Her er de store bygningscertificeringer som DGNB, LEED, WELL og BREEAM også med til at øge efterspørgslen på Cradle to Cradle-certificeringer i disse år. Ordningerne anerkender nemlig Cradle to Cradle- certificerede materialer og produkter og lader certificeringen vægte i pointtildelingen.

Fordele for virksomheder

Ifølge Christina Raab er det til dato stadig kun et fåtal af virksomheder, der som Troldtekt har baseret hele deres forretningsstrategi på Cradle to Cradle-principperne, men hun håber, at mange flere vil følge trop:

– Det giver en virksomhed stor troværdighed at arbejde med Cradle to Cradle Certified som rammeværktøj. Kravene er meget skrappe og omfattende, og så er det tredjepartsverificeret, hvilket i stigende grad er efterspurgt af blandt andre investorerne, siger Christina Raab.

– Samtidig giver det en virksomhed som Troldtekt muligheden for at tage lederskab og brande sig som leder inden for bæredygtighedsdagsordenen. Cradle to Cradle Certified-krav bliver generelt set som de strengeste krav, man kan leve op til, tilføjer hun.

Endelig peger hun på, at virksomheder, der arbejder med Cradle to Cradle Certified får et meget praktisk rammeværktøj til at udvikle forretningen:

– Det kan virkelig sætte gang i en virksomheds udvikling, fordi det er så konkret et værktøj, så man får omsat forpligtelser til reel og målbar handling. Samtidig ligger der i Cradle to Cradle Certified, at virksomheden kontinuerligt forbedrer sig og udvikler sig, så virksomheder som Troldtekt hele tiden holder sig foran konkurrenterne, siger hun.

De fem kritiske udfordringer

Cradle to Cradle Certified Products-standarden fokuserer på fem kritiske områder, der skal tænkes med, når virksomheder udvikler nye produkter. I den nye version 4.0 af certificeringen hedder de:

 • Material health
 • Product circularity
 • Clean Air & Climate Protection
 • Water & Soil Stewardship
 • Social Fairness

Ifølge Christina Raab har der i byggebranchen traditionelt været fokus på enkeltkategorier frem for andre, men i fremtiden forventer hun at se en mere holistisk bæredygtighedstilgang – med både cirkulære principper, klimahandling og social bæredygtighed.

– Særligt når det handler om byggebranchen, er produktets cirkulære egenskaber vigtige. Jordens ressourcer er begrænsede, og Cradle to Cradle-certificeringen kræver en vurdering af, om produktet er designet cirkulært – om det kan skilles ad, og materialer kan indgå i nye kredsløb. Men vi ser også på de råmaterialer, der bruges, og hvordan produktionen foregår, forklarer Christina Raab.

Hun peger også på, at certificeringen tager højde for, hvilke systemer der er til stede for at videreudnytte materialerne, når deres levetid er endt.

FAKTA:

Om Cradle to Cradle Products Innovation Centre

 • Blev stiftet som en non-profit-organisation i 2010
 • Instituttet består pt. af et nøgleteam med 20 medarbejdere og har kontorer i både USA (San Francisco) og Europa (Amsterdam).
 • Over 700 virksomheder på verdensplan arbejder indtil videre med Cradle to Cradle Certified-rammeværktøjet.
 • Virksomhederne er fordelt i Europa, Nordamerika og Australien.

FAKTA: Om Cradle to Cradle

 • Designkonceptet er udviklet med inspiration fra naturens kredsløb.
 • Ideelt set kan produkterne skilles ad efter brug, og materialerne kan enten nedbrydes som biologisk næringsstof (biologisk kredsløb) eller genanvendes i nye produkter (teknisk kredsløb).
 • Cradle to Cradle Certified produktstandarden opdateres hyppigt, så kravene løbende strammes. Seneste version (4.0) blev offentliggjort i marts 2021.