Ny analyse: Troldtekt optager CO2 i brugsfasen

Produkter med cement optager CO2 via den kemiske proces karbonatisering. Fordi cementen i Troldtekt træbeton er spredt ud over en stor flade, går processen markant hurtigere end i massive betonprodukter.

I en ny analyse anslår Teknologisk Institut, at Troldtekt efter 10 år i brug har optaget 0,31 gram CO2 per gram cement. Det svarer til 35 procent af den CO2, der udledes ved produktionen af cement til akustikpladerne.

Foto: Claus Pade, teamleder i Teknologisk Institut og sagsansvarlig for analysen

Når produkter med cement reagerer med luft, optager de CO2. Optaget sker hurtigere, når cementen er spredt ud på en større overflade – som i en Troldtekt akustikplade, hvor træulden er coatet med et tyndt lag cement.

Helt konkret har Teknologisk Institut i en ny test estimeret, at en Troldtekt akustikplade optager så meget CO2, at akustikpladens samlede CO2-aftryk allerede efter 10 år er reduceret med 35 procent.

Til sammenligning bruger mere massive betonprodukter i Danmark 100 år på at optage, hvad der svarer til omkring 30 procent af udledningen fra produktionen, viser en publikation fra Teknologisk Institut. 

– Vi har analyseret én Troldtekt akustikplade, der er 10 år gammel, så der er tale om et begrænset datagrundlag. Jeg vil dog sige, at konceptet for beregningen har ret stor sikkerhed. Estimatet er snarere konservativt end optimistisk, siger Claus Pade, teamleder i Teknologisk Institut og sagsansvarlig for analysen.

Den analyserede akustikplade er med hvid cement og taget fra et loft i Troldtekts kontorlokaler, hvor den har været i brug i 10 år.

 

Sådan lyder regnestykket

Brugsfasen bidrager altså positivt til det samlede CO2-regnskab i Troldtekts livscyklus. Lad os se på, hvordan CO2-regnestykket hænger sammen: 

  • En kvadratmeter Troldtekt akustikplader vejer cirka 10 kilo, hvoraf de 5 kilo er cement.
  • De 5 kilo cement kan ifølge Teknologisk Instituts analyse optage 1,55 kilo CO2 over 10 år. Det svarer til 0,31 gram CO2 per gram cement.
  • Til sammenligning udledes der samlet set cirka 4,34 kilo CO2 i produktionen af cement til de 10 kilo Troldtekt akustikplader med hvid cement (med grå cement er tallet kun 2,08 kilo). Tallene fremgår af Troldtekts miljøvaredeklaration (EPD).
  • Efter 10 år i brug har Troldtekt altså reduceret sit samlede CO2-aftryk med cirka 35 procent. 

– Vores cementleverandør, Aalborg Portland, havde en teori om, at Troldtekt optager CO2 relativt hurtigt, og det påviste de i egne laboratorietest. Med analysen fra Teknologisk Institut har vi nu fået en tredjeparts vurdering, som bekræfter det hurtige optag, siger Niels Kappel, produktudvikler hos Troldtekt A/S.

– Det er rigtig spændende, at vi har fået så positive tal for CO2-regnestykket. Vi er dog klar over, at det er indikationer, og håbet er, at vi på et tidspunkt vil se forskning med et større datagrundlag, fortsætter han.

 

Indeklima giver gode betingelser

Den såkaldte karbonatisering, som er den kemiske betegnelse bag CO2-optaget, afhænger af de omgivelser, produktet er i.

– Hvis konstruktionen er under vand, sker der ingen karbonatisering. Det samme er tilfældet i et helt tørt miljø. Processen har optimale betingelser ved en luftfugtighed på cirka 60 procent. Og den går hurtigst i de første år for så at aftage over tid, forklarer Claus Pade, der har skrevet videnskabelige artikler om emnet.

Der er ikke foretaget målinger af luftfugtigheden i de kontorlokaler, hvor den analyserede plade har været monteret de seneste 10 år. Men typisk vil en indendørs luftfugtighed ligge på 30-60 procent, hvilket altså giver ret gode betingelser for CO2-optag.

Læs rapporten: CO2-optag i Troldtekt plader

Fakta: Cement og optag af CO2

  • Når cement hærder, dannes calciumhydroxid og andre stoffer, som reagerer med luftens CO2. Den proces kaldes karbonatisering, og det er her, optaget af CO2 sker.
  • I massive betonkonstruktioner går karbonatiseringen relativt langsomt, mens processen i for eksempel knust beton går markant hurtigere på grund af den større overflade.
  • Det er også den større overflade, der er årsag til, at en Troldtekt akustikplade optager meget CO2 over en kort periode.