Læring og livsglæde for børn og ældre

I Randers ligger Huset Nyvang, der under ét tag samler både plejehjem og integreret daginstitution.

Projektet er et af de første af sin slags og kræver respekt og forståelse for generationernes forskellige behov.

I et interview fortæller arkitekt Kristina Møller Hansen fra Friis & Moltke om de arkitektoniske overvejelser bag.

Daginstitutionerne danner rammen om børns liv mange timer hver uge. Det stiller høje krav til indretningen, der skal understøtte leg og læring, som kan være både vild og larmende. Aktivitetsniveauet er selvsagt et andet blandt ældre med demens – men alligevel kan de to grupper få stor gavn af hinanden. Succesen afhænger af, at børnene og de ældre møder hinanden i de rigtige rammer. Det ved de i Huset Nyvang, som ligger i Randers.

– Der er talrige eksempler på, at mødet mellem børn og ældre skaber gensidig glæde og værdi. I Huset Nyvang er vi gået skridtet videre og har bygget en løsning, der sammentænker de to generationer under ét tag, fortæller Kristina Møller Hansen (foto), der er arkitekt hos Friis & Moltke.

Projektet er blandt de første af sin slags, og i 2017 løb det med prisen som Årets Sundhedsbyggeri, der uddeles af Nohrcon. C.C. Contractor har været totalentreprenør på byggeriet, der er tegnet af Friis & Moltke.

Rum til generationsmøder

Huset Nyvang består af tre enheder: et ”boligkvarter” med boenheder til plejehjemmets beboere, en servicebygning og den integrerede daginstitution, hvor sidstnævnte har plads til omkring 130 børn i alderen 0-5 år. Formålet har været at binde enhederne bedst muligt sammen og skabe rammer for samvær, aktivitet og fællesskab på tværs af generationer. Derfor er centrale faciliteter som køkken og orangeri placeret mellem de to enheder med mulighed for at åbne op begge veje.

– Det er oftest børnene, der er på besøg hos de ældre. Indenfor kan de eksempelvis mødes i orangeriet, hvor børnene kan male eller lave andre former for aktiviteter. Udenfor bruger børnene gangstierne mellem boenhederne som udflugtsmål, fortæller Kristina Møller Hansen.

Fælles for mødestederne er, at de giver børnene mulighed for at udfolde sig kreativt og aktivt, mens de ældre enten kan deltage eller observere. Det er det delvist overdækkede bytorv et godt eksempel på. Det samme gælder oplevelsesstien, der forbinder boenhederne. Der er både sanse- og frugthaver til stor gavn for begge generationer.

– Ønsket har været at skabe miljøer, der indbyder til liv. Selvom de ældre ikke deltager aktivt, skaber det stor livsglæde for dem at kunne observere aktiviteten på afstand, fortæller Kristina Møller Hansen.

Et legende udtryk

I institutionen har det været vigtigt at skabe et legende og afvekslende arkitektonisk udtryk. Bygningen vrider sig i forskellige retninger og danner indvendigt små legelommer, der blandt andet bliver brugt til boldbassin og spejlrum. Børnehaven og vuggestuen forbindes af en fordelingsgang med forskellige temarum.

– Rummene har forskellige rumhøjder, alt efter hvor mange mennesker de er tiltænkt. Udefra ligner det arkitektoniske knopskydninger, der sammen med vinduer i varierende højder understøtter det legende udtryk, fortæller Kristina Møller Hansen.

Store glaspartier udvisker den traditionelle opdeling mellem ude og inde. Det samme gør de mange overdækkede terrasser, der forbinder daginstitutionens grupperum med de udendørs legeområder. 

Lyst, moderne og robust

Til forskel fra plejehjemmet, der udstråler hjemlighed og genkendelighed til gavn for de demensramte beboere, har der i børneinstitutionen været fokus på at skabe et lyst og moderne udtryk. Kun farverige linoleumsgulve bryder det stilrene design.

– Det er en gammel forestilling, at børneinstitutioner skal ligne et hurlumhejhus. Børnene skal have mulighed for at gøre rummene til deres egne med tegninger, malerier og andre hjemmelavede kreationer – derfor er vægge og lofter holdt enkle og lyse, fortæller Kristina Møller Hansen.

I materialevalget har robusthed været et væsentligt parameter, fordi rammerne skal kunne holde til børnenes dagligdag. Alle materialer er slidstærke, samtidig med at de giver et sundt indeklima. Derfor er der også akustikplader fra Troldtekt på lofter og flere steder vægge i daginstitutionen.

– Der er både lyd og fart på børn. Det kræver rum med god akustik. De lyse akustikplader skaber en flot helhed på tværs af institutionen – særligt i aktivitetsrummene, hvor de går ned til gulvet. Samtidig skaber de et godt akustisk indeklima, der understøtter børnenes leg, fortæller Kristina Møller Hansen. 

FAKTA: Om Huset Nyvang

  • I februar 2018 åbnende den integrerede daginstitution i Huset Nyvang.
  • Institutionen har plads til omkring 130 børn i alderen 0-5 år.
  • C.C Contractor har været totalentreprenør på projektet, som er tegnet af Friis & Moltke.
  • Byggeriet har vundet prisen som ’Årets Sundhedsbyggeri 2017’. Prisen uddelese af Nohrcon.

Arkitekt: Friis & Moltke Architects
Bygherre: Randers Kommune

Troldtekt produkter:
Loftbeklædning: Troldtekt akustik og Troldtekt akustik Plus
Farve: Hvid 101
Struktur: Ultrafin (1,0 mm træuld)
Kantprofil: 5 mm fas, K5
Montering: Med Troldtekt skruer

>> Læs mere om projektet i Troldtekts referencesektion

TEMA: Bedre børneinstitutioner

I daginstitutioner er det afgørende, at indeklimaet er sundt for både børn og voksne. Lokalerne skal være fri for skadelige kemikalier eller for meget CO2. Samtidig skal design og materialer bidrage til en god akustik i institutionerne, hvor er der er mange høje lyde.

Her på temasiden kan du læse om fokusområderne og se, at et sundt indeklima desværre ikke er en selvfølge. For eksempel er ventilationen mange steder mangelfuld.