Manglende ventilation presser indeklimaet

I mange danske daginstitutioner opholder børn og personale sig ofte i lokaler med høje CO2-koncentrationer og dårlige lydforhold. Det kan blandt andet hæmme børnenes sproglige udvikling.

Seniorrådgiver Christian Jarby fra Det Økologiske Råd, der har undersøgt forholdene, peger især på mangelfuld ventilation som årsag til det pressede indeklima.

Fra det øjeblik, hvor flyverdragten er hængt op, og madkassen er lagt i køleskabet, befinder mange danske børn sig i en atmosfære med høje CO2-koncentrationer, skadelige kemikalier og dårlig akustik. Det viser en undersøgelse af 20 danske daginstitutioner, som Det Økologiske Råd har gennemført med finansiering fra Realdania og assistance fra blandt andet ROCKWOOL og Velux.

Undersøgelsen følger op på Det Økologiske Råds lignende undersøgelse af danske børneværelser, hvor der ligeledes blev målt høje værdier for kemikalier og CO2. En stor del af børns vågne timer tilbringes i en institution, så derfor var det nærliggende at undersøge området.

– Vi har i disse år stort fokus på indeklimaet, fordi det har så stor betydning for børnenes livskvalitet. Vi vil gerne undersøge, hvordan indeklimaet påvirker dem hele døgnet rundt. Derfor gav det god mening at følge op på undersøgelsen fra børneværelserne ved at kigge nærmere på institutionerne, forklarer programchef i Realdania, Lennie Clausen.

Et helhedsbillede af indeklimaet

Projektet har kortlagt indeklimaforholdene i 20 institutioner fordelt på fire danske kommuner. De medvirkende institutioner er nøje udvalgt, så de repræsenterer de nationale forskelle i byggestil, indretning, tekniske installationer og alder.

Målingerne omfatter CO2, temperatur, luftfugtighed, ultrafine partikler, radon, kemikalier samt lys- og lydforhold. Tilsammen giver det et detaljeret helhedsbillede af, hvordan det står til med indeklimaet i den enkelte institution. Og i en del tilfælde gav resultaterne anledning til bekymring hos forskerne.  

– I alle institutionerne fandt vi spor af skadelige kemikalier som ftalater og flammehæmmere, der i dag er forbudt. Og især i institutioner uden mekanisk ventilation var der problemer med CO2-niveauet. Her så vi ofte koncentrationer på over 3.000 ppm, og hvis niveauet skal ned, kræver det, at personalet er meget opmærksomme på manuel udluftning i løbet af dagen, siger seniorrådgiver Christian Jarby fra Det Økologiske Råd.

Støj hæmmer sprogudviklingen

Også på det akustiske område var der problemer i flere af institutionerne. På 6 ud af de 20 undersøgte stuer levede målinger af efterklangtiden i lokalet ikke op til det, som bygningsreglementet kræver. Og hvis der er for mange børn på stuerne, er det en svær opgave at skabe ordentlige akustiske forhold. Det kræver gode lydabsorbenter på både lofter og vægge.

De støjende omgivelser er særligt problematiske for børnenes kommunikation og sproglige udvikling, fordi de i forhold til det voksne personale har sværere ved at kompensere for larmen.

– Når mange personer er samlet i et rum på samme tid, vokser støjen jævnt i det, der kaldes Lombard- effekten. Det skyldes, at vi har tendens til selv at hæve stemmen, når vi har svært ved at forstå, hvad andre siger. Voksne hjerner har via erfaring lært at lappe hullerne fra den information, der drukner i støjen, men det kan mindre børn ikke i samme omfang. Derfor kan de for eksempel have svært ved at forstå en lærer eller pædagog, siger Christian Jarby.

Bedre ventilation anbefales

I forlængelse af undersøgelsen kommer Christian Jarby og hans kolleger med en række anbefalinger til, hvad kommunerne og institutionerne kan gøre for at forbedre indeklimaet på kort, mellemlang og lang sigt.

– Kommunerne bør udarbejde en indkøbspolitik, der sikrer børn mod de mest problematiske kemikalier, for eksempel ved at købe sundhedsmærkede produkter. Alle institutioner bør have installeret ventilationsløsninger, optimalt set med CO2-styring på rumniveau. Endelig skal personalet i institutionerne forsynes med tilstrækkelig faglig viden, så de kan sikre et bedre indeklima i det daglige, siger Christian Jarby.
 
Alle anbefalingerne og udvalgte resultater fra undersøgelsen kan læses på Realdanias hjemmeside.

  • Miljøorganisationen Det Økologiske Råd har i et pilotprojekt undersøgt indeklimaet i 20 danske daginstitutioner fra fire forskellige kommuner.
  • Undersøgelserne er sket i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Københavns Universitet, ROCKWOOL, VELUX A/S og VELTEK.
  • Det er den almennyttige forening Realdania med bidrag fra Energifonden, ROCKWOOL, VELUX A/S og VELTEK, der har finansieret pilotprojektet.

FOTO:
Seniorrådgiver Christian Jarby, Det Økologiske Råd.

TEMA: Bedre børneinstitutioner

I daginstitutioner er det afgørende, at indeklimaet er sundt for både børn og voksne. Lokalerne skal være fri for skadelige kemikalier eller for meget CO2. Samtidig skal design og materialer bidrage til en god akustik i institutionerne, hvor er der er mange høje lyde.

Her på temasiden kan du læse om fokusområderne og se, at et sundt indeklima desværre ikke er en selvfølge. For eksempel er ventilationen mange steder mangelfuld.