Akustikeksperter: Derfor kan et kontorlandskab blive for stille

Der skal ikke meget støj til, før koncentrationen bliver ødelagt i åbne kontorlandskaber – og ofte er kollegernes snak synderen.

Men løsningen er ikke kun at skabe støjfri kontorer, lyder det fra to svenske akustikeksperter, som vi har talt med.

Der er både en god og en dårlig nyhed, når det handler om akustikken i de åbne kontormiljøer. Den gode først: Det er faktisk lykkedes i meget moderne kontorbyggeri at designe bygninger, der har et meget lavt niveau af baggrundsstøj og eksempelvis holder trafikstøj effektivt ude.

Den dårlige nyhed er, at det lave niveau af baggrundsstøj faktisk er et problem. I hvert fald hvis man spørger de to akustikeksperter, Philip Zalya og Timmy Kristofferson fra Tyréns Sverige AB.

– Når vi måler i kontormiljøer, ligger niveauet af baggrundsstøj, eksempelvis fra ventilation eller trafikstøjen, typisk på 25-28 decibel. Og det er et meget lavt niveau, siger Philip Zalya, der er civilingeniør og akustiker hos Tyréns Sverige AB.

Til sammenligning har et soveværelse eller en stille skov cirka samme decibelniveau.

Umiddelbart kunne man tro, at de støjsvage kontormiljøer ville være at foretrække. Men god akustik i kontormiljøer er mere kompliceret end som så, og det skyldes ikke mindst den menneskelige hørelse:

– Det primære problem er, at du som kontormedarbejder hører, hvad folk siger i dine omgivelser, og det ødelægger dit eget fokus og koncentration, siger Timmy Kristofferson, der også er civilingeniør og akustiker hos Tyréns Sverige AB.

Vores hørelse er sporet ind på samtale

Philip Zalya påpeger, at rum- og bygningsakustikken i kontorbygninger har stor betydning for medarbejderne:

– Mange undersøgelser har vist, at dårlig akustik i særligt de åbne kontorlandskaber kan påvirke helbredet og produktiviteten. Så det er et meget vigtigt område at gøre noget ved, siger han og fortsætter:

– Det er tale fra kollegerne, der er den primære årsag til forstyrrelserne. Vores hjerner er lavet til at opfange tale og forsøge at afkode informationen. Det sker helt automatisk og ubevidst og er meget svært at modstå, siger han. Og det er her, at kontormiljøer med et meget lavt niveau af baggrundsstøj faktisk kan blive et problem, fordi selv helt almindelige samtaler mellem kollegerne pludselig høres endnu tydeligere.    

Af samme grund mener de to akustikere, at det også er nødvendigt at arbejde med et kontors niveau af baggrundsstøj, hvis man vil skabe optimale arbejdsbetingelser. Det vender vi tilbage til.

Fra efterklangstid til lavere taleniveauer

Philip Zalya og Timmy Kristofferson siger, at man i byggeriet længe har fokuseret på efterklangstiden alene som nøglen til at forstå og skabe god akustik.

– Det er meget endimensionelt kun at stille krav til efterklangstiden i kontorbyggerier. Man kan sagtens have 20 forskellige lokaler med samme efterklangstid, men det lyder helt forskelligt, når man er i dem. Det handler om rummets form, dimensionerne, placeringen af medarbejderne, og hvad folk arbejder med. I nogle kontorer sidder folk bare med AutoCad og snakker ikke med hinanden, siger Philip Zalya.

Han anbefaler i stedet, at man bruger ISO standarden 3382-2:2008, der går efter at reducere taleniveauer i lokalerne. Der er dog endnu lang vej, til standarden bliver en del af svensk lovgivning på området, men den kommer muligvis med som en anbefaling i den kommende revision af retningslinjerne på området.

Fra loft, til vægge og rumdelere

Ifølge Philip Zalya og Timmy Kristofferson skyldes den dårlige akustik i mange kontormiljøer også det grundvilkår, at ansvaret for akustikken er delt.

– Du har typisk en aktør, der bygger selve bygningen og står for alle vægge, lofter og overflader. Og så har man brugerne – altså de virksomheder, der bagefter skal bruge bygningen. De bestemmer indretningen, hvor arbejdsstationerne skal være, hvor medarbejderne skal sidde, og hvilke møbler der skal være. Dermed er der ikke kun én, der har ansvaret for akustikken, siger Philip Zalya.

Han og Timmy Kristofferson anbefaler dog, at man først og fremmest kigger på lofterne, når der skal styr på akustikken.

– For det meste starter vi med loftet og vælger et loftsmateriale med høj absorptionsevne. Hvis man har et materiale, der absorberer dårligt i loftet, får man ikke noget ud af at opstille rumdelere til at bremse lyden i kontoret, for lyden vil bare reflekteres via loftet, siger Philip Zayla, og Timmy Kristofferson supplerer:

– Loftet er så vigtig en flade, fordi det ofte er lokalets korteste dimension eller afstand. Det vil siger, at lyden fra lydkilden skal rejse kortest vej for at ramme loftet, siger han. Herefter kan man kigge på lydabsorberende materiale på væggene:

– En stor fælde, som mange falder i, er, at man har mange glasflader. Eksempelvis glas ind til mødelokaler. Hvis man placerer sådanne glasflader over for hinanden, vil de reflektere lyden mellem hinanden. Derfor er det et godt sted at sætte absorberende materiale på, siger Timmy Kristofferson, der dog tilføjer, at fordi det i Sverige ikke er lovpligtigt med vægabsorbenter, bliver det typisk ikke prioriteret.

Endelig peger Timmy Kristofferson og Philip Zalya på, at der ligger et stort ansvar på at indrette kontoret, så det understøtter den rette kultur for god akustik:

– Kulturen på kontoret betyder selvfølgelig noget, så man ikke har telefonsamtaler midt i et åbent kontormiljø. Men det kræver også noget af indretningen, at der er små mødelokaler til telefonsamtaler eller uformelle møder, siger Philip Zalya.

Kontormiljø tilsat baggrundsstøj

Fordi den lave baggrundsstøj kan øge koncentrationsproblemerne hos kontormedarbejdere, begynder flere og flere kontorer i Sverige at eksperimentere med at tilføje baggrundsstøj, forklarer Philip Zalya.

– Det kan være ventilationen, men det kan også tilsættes via specielle lydmaskeringssystemer. Altså højtalere, hvor man tilsætter en meget neutral lyd – ikke musik – der grundlæggende bare er støj. Typisk ligger lyden frekvensmæssigt i det samme område som menneskelig tale, så det maskerer samtalen på kontoret, siger han.  

– Jeg har selv et igangværende projekt, hvor der tilsættes baggrundsstøj, og flere kontorer har indført det. Jeg har set dem og lavet målinger, og det ser meget lovende ud. De kan styre niveauet på baggrundsstøjen, siger Philip Zalya.

Fakta om Tyréns Group AB

  • Tyréns Group AB er et konsulenthus med speciale i byggeri og infrastruktur.
  • Firmaet blev stifter i 1942 af Sven Tyrén.
  • Firmaet har 3.000 ansatte, og de største markeder er Sverige, Storbritannien, Litauen, Estland og Polen.

(Foto tv): Philip Zalya og Timmy Kristofferson, civilingeniører og akustikere hos Tyréns Sverige AB.