Farvel til skrivebordet? Sådan vil kontordesign ændre sig

Efter corona skal kontormiljøerne finde et nyt formål. Alle har ved selvsyn oplevet, at man ikke behøver et kontor for at arbejde, men hvad skal de så bruges til?

Ifølge arkitekt og partner Julian Weyer fra C.F. Møller Architects vil kontoret i højere grad få en social funktion.

Ifølge Julian Weyer, der er partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects, har corona-pandemien fungeret som en øjenåbner for de moderne kontorarbejdspladser:

– Vi vidste det selvfølgelig godt i forvejen, men under pandemien har vi for alvor oplevet, at arbejde ikke behøver at blive lavet på et kontor. Virksomhederne fandt undervejs i 2020 ud af, hvem der egentlig havde brug for kontoret, og hvem der ikke havde. Og derfor er mange virksomheder nu i gang med at gentænke kontorerne, siger han.

– Kontorarbejde kan laves hvor som helst, men for at få arbejdet gjort klogt og meningsfuldt har vi også brug for steder at mødes. Så kontorernes funktion ændres fra at være et sted, vi tager hen for at arbejde ved vores skrivebord, til at være der, hvor vi mødes, forklarer han.

Skrivebordets rolle mindskes

For mange kontorer betyder det, at antallet af faste pladser reduceres. For skrivebordets betydning har ændret sig under pandemien.

– Skrivebordet var tidligere standarden for kontorarbejdspladser. Arbejdsgiveren forventedes at stille et skrivebord til rådighed, som blev en slags personligt rum for medarbejderne. Men skrivebordet stillede nok ikke rigtig nogen tilfreds. Det, der sker nu, er, at skrivebordet i højere grad bliver et personligt valg, forklarer Julian Weyer.

– For mit eget vedkommende har jeg ikke noget imod skrivebordet. Jeg kan godt lide at komme ud af huset, men jeg har brug for skrivebordets overflade til at tegne mine skitser og til mine andre arbejdsredskaber. Sådan er det ikke for alle, og derfor vil der være behov for færre skriveborde, siger han.

Kontoret som socialt rum

Julian Weyer understreger, at skrivebordet stadig har en berettigelse for de mange, der ikke har muligheden for at indrette et fornuftigt hjemmekontor. Men han ser en bevægelse væk fra de individuelle pladser i retning af et kontor med en anden funktion.

– Vi har brug for kontorerne som mødesteder, hvor vi kan engagere os med kollegerne. Så vi ser nu, at mange arbejdspladser til gengæld udvider andre områder af kontorerne. Det er de steder, der giver os mulighed for at mødes – enten i formelle møder, i online-møder eller i helt tilfældige møder med kollegerne, forklarer han.

– Kontoret bliver til et socialt rum, og dets eksistensberettigelse bliver at give medarbejderne en grund til at møde op, siger Julian Weyer.

At flette det stille med det aktive

Men overgangen fra det klassiske kontor til ”et socialt kontor” giver også udfordringer for designerne.

– Når rammen om kontorarbejdet bliver et mere personligt valg, opstår der naturligt også store forskelle i omgangsformer og støjniveau. Her bliver det vigtigt, at det nye kontordesign skaber zoner, der tillader socialt samarbejde, samtidig med at det er muligt at arbejde fordybet og koncentreret. Vel at mærke uden at der derved skabes nye skel eller barrierer, der svækker sammenhængskraften i en organisation, siger Julian Weyer.

– Det gode kontordesign bliver et spørgsmål om at flette stillezoner og aktive zoner sammen, så der aldrig er langt fra det ene til det andet, og så begge dele er helt naturlige og attraktive valg, siger han.

Hvem er C.F. Møller Architects?

  • C.F. Møller Architects er et af Skandinaviens førende arkitektfirmaer med mere end 90 års prisvindende projekter i Norden og resten af verden.
  • C.F. Møller Architects har kontorer i både Danmark, Norge, Sverige, England og Tyskland.
  • Firmaets vision er at forbedre livet for mennesker og planeten.

FOTO:

Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects.