Sådan vil corona påvirke fremtidens kontorer

Med corona-pandemien blev der sat turbo på en aktivitetsbaseret indretning af kontormiljøer, og mange medarbejdere er siden begyndt at sætte pris på hjemmearbejdsdagene. Eva Bjerrum, som er ekspert i nye arbejdsformer, advarer dog virksomhederne mod at træffe forhastede beslutninger.  

Corona-pandemien har vendt op og ned på vores liv, og det gælder også vores arbejdsliv. Mens de fleste vidensarbejdere tidligere arbejdede alle ugens dage i kontormiljøer, er det nu blevet normalt at have to-tre ugentlige hjemmearbejdsdage. Og i mange virksomheder og organisationer overvejer ledelsen nu, hvordan fremtidens kontor skal indrettes.

– Allerede før pandemien var mange arbejdspladser i gang med aktivitetsbaseret kontorindretning eller åbne kontorlandskaber, hvor medarbejderne kan sidde mere fleksibelt. Den tendens har pandemien bare sat ekstra turbo på, siger Eva Bjerrum, der er organisationsanalytiker ved Alexandra Instituttet og ekspert i nye arbejdsformer.

Vent med at skære ned på kvadratmeterne

Flere undersøgelser bekræfter, at kontormedarbejdere er glade for fleksibiliteten ved hjemmearbejdsdage, men Eva Bjerrum advarer alligevel virksomhederne mod at træffe forhastede beslutninger på den baggrund:

– I mange virksomheder siger man, at nu har vi lært lektien, og så giver man medarbejderne mulighed for at arbejde hjemme to-tre dage om ugen. Og så tænker man, at man kan spare en tredjedel af kontorkvadratmeterne. Her siger jeg gerne ”pas nu lidt på”, siger hun og fortsætter:

– Det er stadigvæk et stort eksperiment, og vi ved endnu ikke, hvad øget hjemmearbejde vil betyde for organisationerne og for det faglige og sociale fællesskab. Under pandemien fik vi fuldt hjemmearbejde til at fungere, fordi vi skulle. Og mange var heldige at kende deres kolleger inden, men det var meget svært for nye medarbejdere at blive en integreret del af arbejdspladsen, siger Eva Bjerrum.

Eva Bjerrum nævner, at mange kontormedarbejdere nu oplever, at deres umiddelbare teams på jobbet er blevet mindre, og at færre kolleger rækker ud til hinanden.

– Jeg opfordrer til, at man lige klapper hesten lidt og lader være med at træffe ultimative beslutninger. I stedet synes jeg, at virksomhederne i højere grad skulle bruge tiden efter nedlukningerne til at prøve nogle ting af, siger hun.

 

Hjemmekontor og arbejdsplads skal spille sammen

Blandt mange kontormedarbejdere hører Eva Bjerrum ofte, at hjemmearbejdet er effektivt og giver mulighed for fordybelse i arbejdsopgaver, der kræver fokus, mens arbejdspladsen i højere grad er et sted for samarbejde, møder og socialt samvær med kollegerne. Men den opfattelse deler hun ikke.

– Kontoret skal ikke kun være et samarbejdssted. For så bliver hjemmekontoret en flugt fra en arbejdsplads, hvor man ikke kan arbejde. Så kontorets design skal både understøtte samarbejde og fordybelse, siger Eva Bjerrum.  

En praktisk udfordring i mange kontormiljøer under og efter corona-pandemien er at finde plads til den øgede brug af online-møder.

– Hvis man er en virksomhed med 100 medarbejdere, så er der ikke lokaler nok til, at alle kan sidde hver for sig og holde møde via Teams, siger Eva Bjerrum. Hun tilføjer, at flere virksomheder er blevet klar over fordelene ved rene online-møder. Derimod oplever mange, at hybrid-mødet – hvor nogle deltagere er samlet i et mødelokale, mens andre er med via computeren – ikke er optimalt, fordi de digitale deltagere bliver hægtet af.

– Derfor oplever vi i stigende grad møder, hvor alle er med via computeren, selvom en del af mødedeltagerne faktisk er til stede på arbejdspladsen. Det stiller naturligvis krav til arbejdspladsens indretning, siger hun og tilføjer, at mange virksomheder af samme grund oplever, at de klassiske store mødelokaler med skærm eller projektor ikke bliver brugt.

Åbne arealer, lounges, lydbokse og biblioteker

Tiden er altså inde til at eksperimentere i mindre skala med kontormiljøernes indretning.

– Man kan for eksempel have flere åbne arealer, som er optimeret indretningsmæssigt og lydmæssigt, så flere medarbejdere kan have forskellige online-møder samtidig, siger Eva Bjerrum, der også nævner små lydtætte bokse, lounge-miljøer eller biblioteker som nye tilføjelser til fremtidens kontormiljøer.

– Det virkelig interessante bliver, hvordan virksomhederne skaber en ”reason to go” for medarbejderne. Hjemmearbejde er en alvorlig konkurrent til den klassiske arbejdsplads, og jeg har endda hørt nogle sige, at de kun tager ind på arbejdspladsen for den gode frokost. Det er jo ikke holdbart, og vi risikerer at få arbejdspladser, der er halvtomme og halvdøde, siger hun.

Her understreger hun, at selvom virksomhederne naturligvis har et ansvar for at skabe gode rammer for arbejdet og det sociale samvær, så har medarbejderne også et ansvar:

– Mange har brug for at indse, at deres tilstedeværelse også betyder noget for andre, og at det ikke kun handler om, hvad der er smart for en selv, siger hun.

Hvad er Alexandra Instituttet?

  • Alexandra Instituttet har til huse i Aarhus og er både et konsulenthus og en forskningsenhed.
  • Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med avancerede, effektive, sikre og innovative it-løsninger.
  • Instituttet blev etableret i 1999.

FOTO:

Eva Bjerrum, organisationsanalytiker ved Alexandra Instituttet og ekspert i nye arbejdsformer.