Erlev Skole: Storslået træbyggeri med gennemtestet ventilation

Den nybyggede og bæredygtige Erlev Skole i Haderslev er primært opført i træ og dermed en af Danmarks største trækonstruktioner.

Skolen har vundet prisen som Årets Skolebyggeri 2021.

På skolen er der installeret Troldtekt akustikplader med skjult ventilation, som sikrer et sundt indeklima uden træk og støj.

Der er flere eksempler på, at også komplekse bygninger som for eksempel skoler bliver bygget i træ

Træ optager CO2 under opvæksten og er derfor i udgangspunktet et bæredygtigt byggemateriale. Samtidig er træet åndbart og medvirkende til at skabe et sundt indeklima. Og netop indeklima har været i fokus under tilblivelsen af Erlev Skole, som ligger i det sydlige Haderslev. Arkitema har tegnet projektet, og SlothMøller har ageret rådgivende ingeniører i hele processen.

Til Erlev Skole er der valgt Troldtekt akustiklofter med integreret ventilation, som sørger for frisk luft uden træk, støj eller synlige installationer. Anders Clausen, vvs- og ventilationsingeniør hos SlothMøller, fortæller:

– Vi har installeret diffus ventilation i stedet for traditionel ventilation, hvor det normalt er et armatur, der blæser luft ind. Med diffus ventilation skaber man et trykkammer over det pågældende lokale. Den friske luft siver gennem de aktive Troldtekt plader, som udgør en del af akustikloftet, og giver derved en jævn fordeling af den friske luft til lokalet. Samtidig slipper man for risikoen for træk, da fladen til indblæsning er stor sammenlignet med andre traditionelle systemer.

– Systemet er effektivt og giver et supergodt indeklima. Det er egentlig ret simpelt, så man skal ikke tage højde for, om lufthastigheden er for høj, eller om luften er for kold, og det kræver ikke en masse udregninger.

Test af ventilationen

I alle klasselokaler på Erlev Skole og i øvrige områder med en normal loftshøjde, er der installeret ventilation, så elever og lærere på den nybyggede skole får et optimalt indeklima. I den afsluttende fase ville byggeteamet dog sikre, at ventilationen fungerede optimalt, inden skolen blev taget i brug.

Bygningen har trapeztag med skiftende spændretninger, hvilket giver en åbning ud til tagkonstruktionen, hvor trapezen ligger af på limtræsbjælker. Det sker ikke i traditionelle betonbyggerier, hvor betondækket lukker helt af ved væggen eller bjælken, så derfor skulle der tænkes ud af boksen for at løse problemet. Derfor valgte byggeteamet at foretage en såkaldt røgtest af ventilationen.

– Vi ønskede at sikre, at trykkamrene over klasselokalerne var tætte, så vi foretog en røgtest for at se, om røgen sivede jævnt ned i lokalerne, eller om den bevægede sig andre steder hen – for så var trykkamrene utætte. Første test blev foretaget med hvid røg, og vi kunne godt lugte røgen, dog ikke se hvor utætheden var, så vi gjorde røgen rød i stedet. Det krævede dog lidt rengøring bagefter, fortæller Anders Clausen og fortsætter:

– Det viste sig, at der var for stor en åbning ud i tagkonstruktionen, for den røde røg sivede ikke ned det ønskede sted, men bevægede sig rundt til de omkringliggende rum. Vi fik tætnet området og lukket af med vinkelprofiler, og så fungerede ventilationen, som den skulle. Alle var glade for, at vi fik testet systemet inden brug.

Vinder af Årets skolebyggeri

Erlev Skole er en visionær skole med principper om aktivitetsbaseret læring og fleksible miljøer. Dertil er det en af Danmarks største trækonstruktioner i nyere tid, og den imponerende træskole giver point både æstetisk, og når det gælder bæredygtighed.

Erlev Skole blev i sensommeren 2021 kåret som Årets skolebyggeri 2021 – en pris, som virksomheden Nohrcon står bag. Fagjuryen udtalte blandt andet som begrundelse:

”Erlev Skole står som et flot lysende eksempel på et æstetisk superflot bæredygtigt byggeri med sin udprægede og kompromisløse anvendelse og brug af træ inde som ude. At byggeriet samtidig har et layout, som både imødekommer traditionel skole som fremtidig skoleudfoldelse ift. den variation af rumlig anvendelse i en nordisk kontekst, bringer bare projektet helt i mål”.

Skolen i skoven

Skolens design er tænkt indefra og ud, fortæller Pernille Svendsen, Ass. Partner og arkitekt hos Arkitema.

– Skolens indretning er ikke traditionelt udformet med klasselokaler og gange. I stedet er der skabt læringsuniverser med forskellige aktivitetszoner til både ro og fordybelse samt leg og læringszoner i en grid-struktur med mange felter. Rummene er placeret mellem træsøjler, som skal sanses som en skov. For ligesom at en skov består af tætte og mere åbne områder, er der varierede rumligheder på skolen.

I Arkitema er bæredygtighed gennemgående i alle projekter, hvilket også gælder Erlev Skole.

– Med Erlev Skoles trækonstruktion sparer man meget CO2, da træ er ekstremt klimavenligt at bygge med. Dertil skaber træ en helt fantastisk stemning, det er identitetsskabende, varmt og imødekommende, siger Pernille Svendsen.

– Bæredygtighed er ikke kun i forhold til materialevalg, men det handler i lige så høj grad om at skabe rum, der kan bruges på mange måder over tid. Man kan ændre rummenes struktur til nye funktioner, men også invitere borgere ind og udnytte bygningens mange muligheder, tilføjer hun.

>> Læs mere om Erlev Skole