Bæredygtig tilbygning fra inderst til yderst

Feldballe Friskole ønskede at supplere den eksisterende skole med en tilbygning, der har et positivt klimaaftryk. Resultatet er en 250 kvadratmeter bygning med halm i væggene, træ-tag og materialer fri for kemi. Arkitektfirmaet Henning Larsen står bag, og friskolen har været et bæredygtigt ”eksperiment”, som de håber at skalere op i andre projekter.

Arkitektfirmaet Henning Larsen har imponerende mange internationale projekter bag sig. Seoul Valley i Sydkorea, Cockle Bay Park i Sydney og Harpa Concert Hall and Conference Center i Reykjavik for bare at nævne få. I Danmark står tegnestuen blandt andet bag det karakteristiske Moesgaard Museum og den moderne byskole Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Og nu kan en tilbygning på Feldballe Friskole i Rønde på Djursland føjes til porteføljen.

Selvom skalaen er en helt anden end arkitekternes normale hjemmebane, valgte tegnestuen at gå ind i projektet med nysgerrighed for bæredygtigt byggeri som begrundelse. Det fortæller Magnus Reffs Kramhøft, arkitekt i Henning Larsen og projektansvarlig for at designe tilbygningen, som stod færdig i efteråret 2019.

– Vi valgte at gå ind i dette projekt, da vi har en nysgerrighed og et skarpt fokus på bæredygtighed. De seneste år har vi taget et radikalt kig på de materialer, vi typisk bruger i projekter, og prøvet at tænke i mere bæredygtige løsninger. Med Feldballe Friskole fik vi mulighed for at teste det af i mindre skala, men vores håb er, at de erfaringer kan skaleres op til hele og større byggerier i fremtiden.

Feldballe Friskole ønskede en tilbygning, som kan fortælle eleverne historien om bæredygtighed, og som har et sundt indeklima, flot arkitektonisk design og ikke mindst sætter et positivt klimaaftryk. Derfor måtte teamet gentænke hver enkelt bygningsdel, vægge, taget og fundamentet og forsøge at løse det på en ny og bæredygtig måde.

Halm i væggene

Halm er brugt som isolering i væggene, da det er et restprodukt fra landbruget, som normalt bliver formuldet eller brændt – men nu er en ny anvendelse på vej.

– Det mest bæredygtige er selvfølgelig slet ikke at bygge noget. Men når det ikke er en mulighed, så er halm et meget bæredygtigt valg, fordi det er et hurtigt voksende restprodukt. Før i tiden blev halmballer stablet oven på hinanden for at isolere. Det er det system, der nu er blevet industrialiseret og dermed nemt kan integreres i moderne byggeprocesser, lyder det fra Magnus Reffs Kramhøft.

Millimeter-præcise kassetter med halm i fungerer som store legoklodser. De er genereret ud fra en 3d-model og produceret så præcist, at de passer perfekt til det enkelte projekt.

– Det kan måske lyde lidt hippieagtigt med halmisolering. Det hjælper heller ikke, at man på uddannelser og i branchen har prædiket, at træ og halm kan rådne, og at man derfor skal vælge uorganisk materiale. Men halmisolering rådner ikke, hvis man bygger lige så fornuftigt, som man plejer, og tager de samme forholdsregler. Selv betonbyggeri kan få voldsomme skimmelangreb, hvis det ikke bygges korrekt. Hvis man designer og bygger rigtigt, kan organisk materiale holde i rigtig mange år, siger Magnus Reffs Kramhøft.

Tag i træ

Taget på Feldballe Friskole nye tilbygning er bygget i træ fra yderst til inderst.

– En spændende konklusion ved taget er, at vi har formået at konstruere det uden dampspærre, men i stedet opnået en dampbremse-effekt ved hjælp af OSB-plader og tapede samlinger. Samme plader holder på isoleringen og fungerer også som konstruktivt element ved at udgøre skivevirkning og har dermed tre funktioner, forklarer Magnus Reffs Kramhøft.

Troldtekt akustikplader danner rummenes loftoverflader og har træfiberplader bag. Træfiberen har samme akustiske egenskaber som mineraluld. Tagbelægning er modificeret træ med falsede brædder og drænspor. Brædderne kan nemt afmonteres og skiftes – og understøtter dermed den grundlæggende tankegang om at designe for at kunne adskille og genbruge på ny. 

Indeklimaet har generelt været et vigtigt fokusområde. Derfor er der brugt naturlige materialer med mindst mulig afgasning. Særligt lerpuds er i den forbindelse enormt effektivt, da det ikke afgasser, men til gengæld kan optage og afgive fugt og dermed medvirke til at stabilisere indeklimaet.

Troldtekt pladerne fungerer desuden rigtig godt i forhold til brandsikkerhed, samtidig med at de sikrer en god akustik.

>> Se mere om Feldballe Friskole her

Klar til flere bæredygtige byggerier

Til spørgsmålet om, hvor realistisk det er at skalere byggeprincipperne med blandt andet halmisolering og træ-tag op til større projekter, fastslår Magnus Reffs Kramhøft:

– Det er realistisk. Det kræver blot villighed og kendskab fra de forskellige aktører i branchen. Generelt er der en barriere, når nye metoder skal implementeres i vores processer. Men vi er alle nødt til at gøre en stor indsats, så vi bidrager til en reduktion af klimagasser fra byggeindustrien. 

– At gå så radikalt til projektet, som vi har gjort, er et stort skridt. Der findes formentlig ikke noget rigtigt svar. Dette projekt er bare ét ud ad mange mulige veje at gå. For tegnestuen har det været en god læring, som vi bid for bid forsøger at integrere i nye og også større projekter for at bidrage til byggebranchens omstilling. Dørene er i hvert fald blevet åbnet for en ny måde at tænke og bygge på.