København får en folkeskole i verdensklasse

Fra januar 2024 begynder tre spor af elever på den topmoderne Sluseholmen Skole, hvor arkitekturen inviterer naturen tæt på. Kreative løsninger kendetegner projektet, og blandt andet er en ny, karakterfuld Troldtekt akustikløsning en del af designet.

Lydabsorberende træbetonplader fra Troldtekt anvendes ofte som akustikloft i skoler og uddannelsesinstitutioner

Sluseholmen i København er et spirende børnefamiliekvarter, og det kræver gode skoleforhold. Derfor vedtog Københavns Kommune at opføre en ny skole, som bliver best in class i forhold til natur, design og kobling til omgivelserne.

Sluseholmen Skole, som åbner efter nytår, er på fire etager med grønne terrasselandskaber på alle niveauers tage. Som en unik løsning er der bygget en idrætshal på toppen af et parkeringshus ved siden af, hvor store glaspartier giver elever og fritidsbrugere udsigt over by og natur.

JJW Arkitekter har tegnet den nybyggede københavnerskole.

– Visionen om ’den grønne byskole’ lever skolen i den grad op til. Vi inviterer naturen ind med store, åbne trappeforløb både inde og ude, og skolen orienterer sig mod kanalen, hvor et aktivt udeliv kan finde sted for børnene. Derudover er bygningen udformet med træfacader, trævinduer og taghaver med planter og træer, fortæller Lisbeth N. Olsen, som var sagsarkitekt på skolen ved JJW Arkitekter.

Lille byggegrund, store ambitioner

De primære udfordringer i designet af skolen knyttede sig især til placeringen. For byggegrunden ligger i et støjplaget område og har en meget begrænset størrelse. Det blev løst ved at bygge i højden og udnytte alle kvadratmeter, forklarer Lisbeth N. Olsen:

– Den begrænsede byggeflade har været et frugtbart benspænd i opgaven, da det er blevet en kæmpe kvalitet i oplevelsen af skolen, at vi har inddraget tagene for at skabe aktive områder.

Da bygningen er forholdsvis dyb, har det også været en central opgave at få tilstrækkeligt dagslys ind. Det har JJW Arkitekter løst ved at etablere tre atrier, som udover at give lys til læringsmiljøerne også skaber en rumlig oplevelse.

De bærende konstruktioner er i beton, og det samme er skolens gulve i stueetagen, som er åben for offentligheden døgnet rundt. Både ude og inde fylder træ meget, og dets varme og glød giver stemning til skolen og står i fin kontrast til betonelementerne.

 Et akustikloft med en visuel retning
Træ er også en af råvarerne i Troldtekt akustikpladerne, som er monteret i et synligt langsgående T35-skinnesystem. De synlige skinner på langs er en helt ny løsning, som JJW Arkitekter og Troldtekt i samarbejde nåede frem til – og som giver loftet en visuel retning i rummet.

– Vi har haft fokus på bæredygtighedstiltag i skolebyggeriet, og Troldtekts Cradle to Cradle-certificering var et afgørende parameter for valget af loftet. Vi ønskede samtidig et demonterbart akustikloft med synlige aluminiumsskinner i én retning. Troldtekt udviklede en god løsning, som både kommunens driftsansvarlige og vores entreprenør har modtaget positivt, fortæller Lisbeth N. Olsen.

Det nedhængte Troldtekt loft er desuden med skjult ventilation, som sikrer frisk luft uden træk eller støj.   

– Ventilationsløsningen har den store fordel, at vi ikke har synlige installationer i loftet. Og sammen med de akustiske evner har Troldtekt en stoflighed, der sammen med vores træakustikvægge giver skolens rum en venlig, varm og rolig atmosfære. Det bidrager til et godt læringsmiljø, siger Lisbeth N. Olsen.

Om Sluseholmen Skole

  • Første spadestik til Sluseholmen Skole blev taget i august 2021, og skolen modtager elever fra januar 2024.
  • Skolen ligger på Sluseholmen i København og JJW Arkitekter har tegnet den.
  • Der er valgt Troldtekt akustik i lys natur, som er monteret i det synlige langsgående T35-skinnesystem. Derudover er der valgt skjult Troldtekt ventilation.