Skoler kæmper med at forbedre indeklimaet

Pladsmangel, dårlig drift af klimasystemer og strenge krav til renoverede bygninger gør det svært for mange skoler at rette op på et tungt indeklima.

Luften er tung i mange danske klasselokaler, og det går ud over indlæringen

Skolernes miserable indeklima er genstand for jævnlig debat, men det går trægt med at rette op på problemet. Og det er der flere gode grunde til, forklarer Peter Noyé, der som ekspertisechef for indeklima og energi hos Niras har beskæftiget sig indgående med emnet.

– Mange skoler er nedslidte, og deres konstruktion lever ikke længere op til nutidens krav om indeklima og arbejdsmiljø. De er opført i en æra hvor undervisningsformerne var anderledes og hvor der ikke var samme fokus på indeklimaets betydning for indlæringen. I dag er der flere elever i hver klasse, og de er i skole i længere tid, og det sætter indeklimaet under pres, siger Peter Noyé.

Knas i klimasystemet

Ofte opstår problemerne med dårligt indeklima, på trods af at skolen er udstyret med et klimastyringssystem, oplever Peter Noyé. Skolens driftspersonale er nemlig tit bedre til at flytte borde og klippe hæk end til at sørge for driften af systemet.

– Kerneopgaverne for skolernes tekniske personale gør, at flair for logistik og vedligeholdelse af udendørsarealer ofte vægtes højere end tekniske kompetencer. Det kræver viden og uddannelse at håndtere et moderne klimastyringssystem korrekt. Nu om dage kræver systemernes kompleksitet ofte, at der ansættes maskinmestre til bygningsdriften, siger Peter Noyé.

Pladsen er for trang

En anden udfordring er, at det typisk kræver alt for meget plads at installere en teknisk løsning, der har den nødvendige kapacitet til at opfylde de moderne krav til indeklimaet.

–  De eksisterende rammer giver sjældent mulighed for at leve op til de regler, der i dag gælder for nybyggeri, og som typisk også bliver anvendt i forbindelse med renoveringer, for eksempel når en kommune udformer et udbud. Hvis ventilationsanlæggene skal have den størrelse, så skal vi finde nogle arealer, der aldrig har været til stede. Så er vi nødt til at inddrage forberedelseslokaler eller trække ventilationsrør gennem klasselokalerne, og så bliver tingene ikke lavet, siger Peter Noyé.

Tænk alternativt

Frem for at lade sig bremse af udfordringerne opfordrer Peter Noyé skolerne til at tænke alternativt og sænke ambitionsniveauet. Han peger på tre muligheder:

  • Skolerne skal forholde sig kritisk til kravene om at leve op til de samme standarder som nybyggerier, hvis de renoverer. For det er ofte muligt at skabe et udmærket indeklima til mindre krav, men det kommer let til at koste rigtigt mange penge at hæve kvaliteten marginalt mere.
  • Der findes forskellige tekniske løsninger, der ikke kræver så meget plads.
  • Man kan ophænge visuelle CO2-målere, så personalet kan se, hvornår det er på tide at åbne vinduerne og sende ungerne en tur ud af klassen.