Skånsom arkitektur skærmer de sarte sanser på Stensagerskolen

Stensagerskolen i Aarhus er en specialskole for elever med særlige behov. Derfor har arkitektvirksomheden RUM bogstaveligt talt tænkt ud af boksen for at skabe et læringsmiljø, der på én gang skærmer og inkluderer de unge brugere.

28.11.2023
Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i skoler og uddannelsesinstitutioner

På Janesvej i Brabrand har Aarhus Kommune valgt at etablere et samlet tilbud til specialområdet. Derfor er den nedlagte Tovshøjskolen på i alt 11.740 kvadratmeter ombygget og udvidet, så specialskolen Stensagerskolen i 2023 kunne rykke ind på matriklen. Det nye byggeri rummer desuden et dagtilbud, fritidstilbud, specialtandlæge og almindelig skoletandlæge.

Ambitionen har været at skabe trygge og velfungerende rammer til en varieret gruppe af elever med indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme eller andre former for funktionsnedsættelser.

Projektet blev udbudt i totalrådgivning, og Aarhus Kommune udpegede RUM i samarbejde med MOE, Rie Ollendorff og ByplusLand som vinder. Ikke mindst på grund af RUMs erfaringer fra lignende projekter i Kruså, Randers, Aalborg og Jægerspris.

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i skoler og uddannelsesinstitutioner

En varieret brugergruppe

Erfaringerne med målgruppen og lovgivningen på specialområdet var værdifulde, for det var en kompleks opgave, der ventede. Ud over skoleeleverne og de yngre børn i dagtilbud omfatter bygningens brugere også idrætsforeninger og patienter i tandklinikken. Derfor havde byggegruppen blandt andet stort fokus på at skabe et godt flow i og omkring bygningen, især fordi mange af brugerne ankommer i handicapbusser eller taxa.

– Den oprindelige Tovshøjskole er fra dengang man var rigtig dygtig til at bygge skoler, både i forhold til materialer og rumdisponering. Så det var et godt udgangspunkt, fortæller Karin Elbek, direktør og partner i RUM.

Karin Elbek fremhæver, at det var vigtigt at forstå målgruppens varierede behov, kognitive niveau, reaktioner og adfærd. Nogle brugere er for eksempel følsomme overfor lyde og andre sanseindtryk, mens andre har fysiske handicap og nedsat mobilitet.

– Skolens medarbejdere havde gjort et stort forarbejde og sammensat hele otte forskellige personaer, der repræsenterede de forskellige brugere. På den måde kunne vi forstå dem og drøfte deres behov uden at blive for specifikke. Vi var også meget opmærksomme på ikke at fokusere på en snæver gruppe, så de øvrige brugere blev overset.

Markant løft af indeklimaet

For at tage mest muligt hensyn til de brugere, der er særligt følsomme overfor sanseindtryk, har byggegruppen tænkt grundigt over skolens interiør og indeklima.

Blandt andet er der over hele skolen installeret Troldtekt ventilation, hvor den friske luft siver ned gennem de aktive Troldtekt plader, som udgør en del af akustikloftet. Det giver en mere jævn fordeling af den friske luft til lokalet i forhold til traditionel ventilation. Samtidig støjer løsningen mindre, bruger mindre energi og minimerer risikoen for træk, fordi luften fordeles jævnt frem for at blive blæst ind via armaturer.

Akustikken i opholdslokalerne er reguleret med forskellige lydabsorberende elementer, både Troldtekt akustikplader i loftet og perforerede trævægge, hvor små solide felter bryder hulmønsteret for at modvirke synsforstyrrelser og flimmer for øjnene. På tværs af skolen er der for eksempel etableret ens wayfinding med piktogrammer.

– Vi har arbejdet efter de moderne, tidssvarende lovkrav til akustik, dagslys og belysning. De uopfordrede tilbagemeldinger, vi hører fra brugerne er, at der er en vidunderlig akustiksk. De er overraskede over, at der kan være så stille, selv om de er mange sammen. Så vores fokus på lys og lyd har givet et så stort løft i indeklimaet, siger Karin Elbek.

Kunsten at skærme uden at isolere

Ud over indeklimaet er der også arbejdet fokuseret med skolens indretning. Gennem en serie håndgribelige processer med arbejdsgruppen fik RUM defineret tre zoner, der kunne danne ramme om indretningen: en grøn trygheds-zone, en gul udviklings-zone og en rød utrygheds-zone. Med disse zoner som rettesnor sammensatte arkitekterne et læringsrum, der kan udfordre og invitere til fællesskab uden hverken at overstimulere eller isolere.

– En vigtig læring er, at det trygge ikke altid er det mest omsluttende og indelukkede. For nogen er tryghed luft under vingerne og en vild gynge. Vi lærte også, at restitution ikke kun handler om at slappe af, men også om at lade batterierne op ved at bevæge sig. Det var det sprog, vi fik sammen. Vi var nødt til at skabe rammer, der kan tilpasses målgruppens udvikling, forebygge konflikter og gøre det lettere for eleverne at finde en ny ven, siger Karin Elbek.

Kasser i kantzonen

RUM kom med en række konkrete indretningsforslag, der kunne understøtte arbejdet med de røde, gule og grønne zoner. Særligt to temaer blev gennemgående.

For det første blev klasserummene i skolen indrettet med en række add-ons, der øger fleksibiliteten. Det er for eksempel halvdøre, gardiner, mobile vægge og ophængningspunkter til gynger.

For det andet opfandt arkitekterne et koncept, der har opnået millionstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og døbt ”Ud af boksen”: en serie fleksible elementer, børnehuse og kasser, der understøtter leg og skabelsen af forskellige miljøer. Det giver eleverne mulighed for både at være med i en leg eller at trække og fordybe sig.

– Vi har placeret kasserne i det, vi i arkitektsproget kalder kantzonen, altså det overgangsområde, hvor forskellige aktiviteter eller anvendelser mødes. På den måde udvider vi de gule og grønne zoner og sikrer, at børnene kan være en del af fællesskabet uden at føle sig mast, forklarer Karin Elbek.

For at sikre, at konceptet bliver udnyttet optimalt, har skolens personale været igennem en længere pædagogisk og didaktisk proces, hvor der blandt andet er udarbejdet en udførlig manual til, hvordan elementerne skal anvendes.

Troldtekt akustikplader har unikke lydabsorberende egenskaber og sikrer god akustik i skoler og uddannelsesinstitutioner

FAKTA:  Stensagerskolen

  • Stensagerskolen har tidligere ligget i mindre lokaler i Viby, inden den flyttede ind i de ombyggede lokaler i Brabrand.
  • Skolen har plads til 250 elever fordelt over i alt 30 specialklasser fra 0.-10. klasse. Den kapacitet var fuldt udnyttet allerede ved åbning af skolen i juni 2023.
  • I sammenhæng med skolen etableres et nyt dagtilbud på 1550 m2 målrettet 0-6-årige med særlige behov. I dagtilbuddet er der plads til 26 børn.
  • Lokalerne benyttes også af flere idrætsforeninger, blandt andet en vægtløfterklub og holdidræt for kørestolsbrugere.