Lydabsorberende indretning

Lyden af multitasking

Tendens: Vores livsstil bliver afspejlet i måden, vi bygger og indretter os på. Og omvendt.
I privaten betyder det højloftede, multifunktionelle rum – på arbejdspladsen storrums­kontorer. De akustiske udfordringer er øredøvende, fortæller arkitekt Kaare Sølvsten.

– Lydbilledet er det, der har størst indflydelse på, om det er behageligt at være i et rum. Hørenerven kan som udgangspunkt ikke skelne mellem relevante og irrelevante lyde, så hvis der er for mange høreindtryk, virker det anmassende på os, vi bliver trætte og forvirrede. Det har flere under­søgelser dokumenteret, siger arkitekt Kaare Sølvsten.

Fra cellekontorer til kontorlandskaber
Engang var kontormiljøer kendetegnet af lange gange med døre ind til små selvstændige kontorer. Men nye ­arbejdsmetoder kræver nye fysiske rammer:
– Vidensdeling og projektorienteret arbejde er nøgleord i moderne arbejdsorganisering, og her er cellekontorer uegnede. Man skal frit kunne indgå i teams på tværs af medarbejdergrupper, og derfor vælger mange storrumskontorer, siger Kaare Sølvsten.
Men der er en akustisk hage ved byggeri, der tilgodeser teamstrukturen. Kaare Sølvsten peger overordnet på fire støjkilder:
– Der er støjen fra menneskelig aktivitet, for eksempel telefonsamtaler. Det er den mest generende form for støj. Dertil kommer lyden fra kontormaskiner, fra diverse installationer så som ventilation og endelig støj udefra. Det er støjkilder, man er nødt til at begrænse, hvis det ikke skal indvirke på arbejdsmiljøet, effektiviteten og stressniveauet, og her er støjdæmpende materialer afgørende.

Højloftede drømme
Klinker, rå vægge og loft til kip. Det er næsten faste ingredienser i den boligcocktail, livsstilsmagasinerne serverer uge efter uge. Og er der økonomisk råderum, er danskerne ikke sene til at realisere drømmene:
– Der er prestige i at skaffe de optimale rammer for det liv, vi ønsker. Danskerne har fået et europæisk udsyn og importerer sydens charme, når de bygger. Det store køkken med klinker og højt til loftet er det centrale opholdsrum i nyere dansk byggestil. Men den såkaldte efterklangstid er stor i denne type rum, for lyden bliver kastet rundt mellem de rå flader. Det giver et højt støjniveau, når rummet på én gang er rammen om madlavning, fjernsyns­kigning og telefonsamtaler, siger Kaare Sølvsten og understreger dermed vigtigheden af akustikregulerende tiltag, hvis man ønsker ”hårde” materialer i det multifunktionelle rum.

I rapporten ”Støj fra menneskelig aktivitet – et udredningsarbejde” redegør Arbejdsmiljøinstituttet for det stigende problem med generende støj på arbejdspladsen. På side 12 hedder det blandt andet:
(…) der er indikationer af, at støj kan føre til øget træthed, anspændthed og andre uspecificerede symptomer, der samlet kan karakteriseres som mistrivsel.
Rapporten peger på vigtigheden af akustikregulerende tiltag. På side 10 lyder det:
Lydudbredelsen kan optimeres ved akustiske forbedringer, herunder anvendelse af lydabsorberende loft- og vægbeklædning, skærme, bløde gulvbelægninger og hensigtsmæssig møblering.

Læs hele rapporten på hjemmesiden for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoforskning.dk