Skovparken Plejecenter:
Et værdigt sidste hjem

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Trygge og hjemlige rammer er altafgørende for livskvaliteten hos ældre med demens. Her spiller særligt stoflige og varme materialer en stor rolle, og det samme gør funktionaliteten, hvor det blandt andet er lykkedes at forene et avanceret skinnesystem med Troldtekt akustiklofter.

Andelen af ældre borgere vokser, og det samme gør behovet for passende boliger, som i den sidste del af livet kan imødekomme de behov, som ældre måtte have og få.

Et af de steder, der er tilpasset både nutidens og fremtidens behov, er Skovparken Plejecenter i Ølgod. Her er dokumenteret bæredygtige materialer, afstemte farver, naturligt dagslys og god akustik nogle af de centrale ingredienser, når man designer til ældre med demens.

Skovparken består af 32 plejeboliger til svært demensramte og er opdelt i fire individuelle boligklynger med et centralt, samlende krydspunkt i midten. Plejecenteret er designet af RUM, der har mange års erfaring med sundhedsarkitektur, og derfor har tegnestuen også indgående kendskab til arkitekturens betydning for demensramte, deres pårørende og de ansatte på stedet.

— Hvordan disponerer man et hus, så det både skaber en hjemlighed og tryghed for beboerne og deres pårørende, samtidig med at det skaber et godt flow for personalet? Det spørgsmål står vi med hver gang, vi tegner et demensbyggeri, fordi ingen steder er ens, fortæller Claus Jensen, partner og arkitekt hos RUM, og fortsætter:

— For at finde den bedste løsning på Skovparken afholdt vi en række workshops med brugere af huset såsom pårørende, ansatte og kommunens ledelse på området, inden vi gik i gang med tegningerne for at sikre, at vi udviklede den rette bygning til brugerne og området.

Helt tæt på naturen

En af de ting, Claus Jensen fremhæver som værende særdeles vigtig, er, at arkitekturen skal forholde sig til stedet og omgivelserne. I Skovparkens tilfælde: de omkringliggende marker, åbne vidder og gamle gårdanlæg, der alle har spillet en central rolle i udformningen og resulteret i en helt speciel arkitektur – udvendigt såvel som indvendigt.

— De store åbne vidder gav inspiration til at kigge mod den traditionelle arkitektur med store, langstrakte kroppe og saddeltage – for så at kombinere det med nye elementer. Det har blandt andet været vigtigt for os at trække dagslyset ind i rummene med store ovenlysvinduer, der giver en tydelig oplevelse af årstider og vejrets skifte, siger Claus Jensen.

Skovparkens specielle udformning favner i den grad naturen. Imellem hver boligklynge findes små unikke gårdrum og med tiden vil beplantningen rundt om ligeledes vokse til og supplere bygningens naturlige tagkonstruktion og facader bestående af tegl, teglspåner og træbeklædning. På sigt vil det skabe attraktive uderum, der inviterer til både bevægelse og fordybelse. To helt afgørende elementer for beboernes fysiske og psykiske helbred.

— Demente er en meget differentieret målgruppe. Nogle kan være højtråbende og udadreagerende, mens andre er mere stille og introverte. Med udformningen af Skovparken forsøger vi at rumme og gøre plads til begge dele. Både ude og inde.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Fokus på akustik, æstetik og praktik

Foruden udendørsarealernes naturlighed har den indvendige udformning også en stor betydning for både beboere, pårørende og ansatte. Men der er en hårfin balance mellem at skabe trygge, hjemlige rammer for beboerne og effektive arbejdsflow for medarbejderne.

— Når man arbejder med demensbyggeri, er der mange målgrupper at tage højde for, for det skal både være nogens hjem og nogle andres arbejdsplads. Og hvor de demente og deres pårørende kan have brug for det trygge og velkendte, har personalet ofte brug for det praktiske. De to har vi forsøgt at forene, forklarer Claus Jensen og uddyber:

— Materialevalget har stor betydning for byggeriet i sin helhed. For eksempel har vi anvendt Troldtekt akustikplader i natur som et gennemgående loftsmateriale i både fællesrum og lejligheder. Den taktile overflade tilfører varme til byggeriet og fjerner en snert af institutionsfornemmelsen. Samtidig er god akustik en nødvendighed i et hus med mange aktiviteter, og hvor beboerne er meget forskellige.

Det er dog ikke kun høreoplevelsen, som akustikpladerne bidrager til. På Skovparken har man ligeledes brugt Troldtekt loftet som redskab til at skjule den skinneløsning til handicaplifte, der er at finde i boligerne. Ved at sænke lofterne cirka 15 centimeter er RUM lykkedes med at integrere et hjælpemiddel i selve bygningsdesignet uden at gå på kompromis med funktionen. Dermed har akustikpladerne både fået en akustisk, æstetisk og praktisk funktion som samlende loftsflade.

FAKTA: Om Skovparken Plejecenter i Ølgod

  • De første beboere flyttede ind i 2021

  • Skovparken Plejecenter er 3020 kvadratmeter og består af 32 plejeboliger samt servicearealer inkl. seks daghjemspladser

 

Der er 11 fagentrepriser på projektet med Varde Kommune som bygherre.