Sådan arbejder Troldtekt for sundhed og trivsel

FN’s verdensmål nummer 3, ’Sundhed og trivsel’, handler blandt andet om at nedbringe dødsfald og sygdom, der skyldes sundhedsskadelige stoffer.  Med grundigt dokumenteret materialesundhed og sporbarhed arbejder Troldtekt i tråd med målet.

60 procent af akutte luftvejsinfektioner hos børn skyldes miljøforhold i de omgivelser, børnene færdes i. Og ligesom voksne færdes de primært indendørs. Det fremhæver forskning fra det amerikanske National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) og Environmental Protection Agency (EPA), som præciserer, at vi tilbringer helt op til 90 procent af vores liv indenfor.

Derfor er det afgørende at have fokus på sundheden i det byggede miljø, og ifølge WHO er der potentiale for forbedring. I en undersøgelse fra 2006 påviste verdenssundhedsorganisationen, at vi primært bliver eksponeret for luftforurening, når vi er inde. Børn er særligt eksponerede, da de har en højere åndedrætsvolumen og dermed indånder større luftmængder end voksne.

Troldtekt ønsker at bidrage til bygninger, som er sunde for mennesker at opholde sig i. Derfor har virksomheden nu tilføjet FN’s verdensmål nummer 3, ’Sundhed og trivsel’, som et af fire verdensmål, Troldtekt aktivt arbejder for at understøtte.

– Vi har i forvejen kortlagt indholdsstofferne i vores produkter, så vi ved, at de er sunde for mennesker og miljø. Vores plader har en lang levetid, og det er afgørende for os, at vi kun bringer sunde materialer i cirkulation i bygninger, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Kender indholdsstoffer i detaljer

Troldtekt består af naturmaterialet træ i kombination med cement. Som en del af Cradle to Cradle-certificeringen er akustikpladerne grundigt analyseret. Indholdsstofferne er defineret helt ned til 100 ppm (parts per million) og vurderet for indvirkningen på mennesker. Analysen er udført i regi af Vugge til Vugge Danmark, som er akkrediteret vurderingsorgan under Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

– I praksis betyder vores systematiske arbejde med Cradle to Cradle, at vi kender alle indholdsstoffer i vores produkter i detaljer og har dokumentation for, at de ikke indeholder skadelige stoffer. Via Cradle to Cradle går vi mere grundigt til værks end andre certificeringer, som blot opererer med ”indeholder ikke”-lister. Det ser vi som en forudsætning for, at vi leverer byggematerialer, som er sunde for mennesker, siger Peer Leth.

>> Læs om Troldtekts Cradle to Cradle-certificering

Lav afgasning og partikelafgivelse

For at synliggøre Troldtekts indeklimafordele og gøre det nemmere for bygherrer og rådgivere at vælge sunde materialer til byggeriet har produkterne opnået godkendelser og certificeringer under flere andre ordninger end Cradle to Cradle:

  • Troldtekt akustikplader er testet af Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) og indeklimamærket i de bedste kategorier. For at blive det skal produkternes afgasning falde inden for de første 60 dage efter montering. Troldtekt opfylder allerede kravene ved den første måling efter 10 dage. Loftprodukter bliver desuden testet for afgivelse af fibre og partikler. Også her falder Troldtekt i bedste kategori, som er ’lav partikelafgivelse’ – det vil sige under 0,75 milligram per kvadratmeter.
  • Troldtekt akustikplader er klassificeret i kategorien M1 af Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS. Klassifikationssystemet inddeler byggematerialer efter emissionsklasser – altså hvor mange stoffer materialerne afgiver til luften. Emissionsklasse M1 svarer til den bedste kvalitet (laveste emissions-rate).
  • Troldtekt akustikplader er klassificeret som ”emissionsfattig” og dermed til gavn for natur og sundhed i den frivillige og uafhængige tyske miljøcertificering ’Der Blaue Engel’.
  • Troldtekt akustikplader er miljøvurderet af svenske SundaHus Miljødata og kategoriseret i databasens klasse A, der indeholder produkter med minimal negativ indvirkning på sundhed og miljø.
  • Troldtekt akustikplader har opnået den britiske organisation Allergy UK’s ’Allergy Friendly Product Award’. Allergy Friendly Product Award gives kun til produkter, som kan forbedre sundhed og trivsel for astma- og allergipatienter. Troldtekt er i den forbindelse blevet undersøgt og vurderet af UK Allergy’s panel af rådgivere og videnskabelige eksperter.

>> Læs om Troldtekt og det sunde indeklima

Et dokumenteret bidrag

I samarbejde med Rambøll har Troldtekt kortlagt, hvordan akustikpladerne konkret bidrager til de førende bærdygtighedscertificeringer i byggeriet, herunder DGNB, LEED, BREEAM og WELL. Et sundt indeklima er blandt kriterierne i ordningerne.

Dokumentationen for Troldtekts bidrag til WELL-certificeringen er ny og har særligt har fokus på at forbedre menneskers sundhed og velvære gennem det byggede miljø. Rambøll har i 2019 kortlagt, at Troldtekt kan bidrage til 20 procent af kriterierne i WELL, blandt andet fordi akustikløsningerne er Cradle to Cradle-certificeret med dokumentation for materialesundheden.

Rambøll har også i 2019 dokumenteret Troldtekts bidrag til svanemærket byggeri, og Troldtekt er optaget i Nordic Ecolabellings database over produkter, der må indgå i svanemærket byggeri. Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og lægger blandt andet vægt på, at bygninger har et godt indeklima.

>> Læs om Troldtekt og bygningscertificeringer

Læs mere her