SundaHus: Data er grundlaget for materialebanker

At sende skadelige kemikalier ind i kredsløbet er som at hælde sand i et urværk," siger Lisa Elfström, CEO i SundaHus. Det er vigtigt, at ejerne ved, hvilke materialer der anvendes hvor, således at så meget som muligt kan genbruges sikkert.

Det er det overblik, Sunda Hus Miljödata tilbyder. Ved hjælp af databasen kan de involverede parter i byggeprojektet foretage dokumenterede og sunde materialevalg.

Halvdelen af de bygninger, som vi skal bo, arbejde og opholde os i 2050, er endnu ikke bygget. For at de skal kunne bygges i overensstemmelse med den grønne omstilling, skal byggebranchen stoppe med at forbruge store mængder råvarer fra naturen og producere bjerge af affald.

Branchen skal i stedet skabe flere kredsløb, hvor byggematerialer kan genanvendes, og udtjente byggematerialer kan genvindes. Og så er det absolut nødvendigt, at materialerne er sunde og fri for skadelige kemikalier.

– At have giftstoffer i et kredsløb er som at hælde sand i et urværk. Det betyder, at det at have giftfrie strømme er et af de vigtige fundamenter for en cirkulær økonomi, siger Lisa Elfström, administrerende direktør i SundaHus.

Siden 1990 har SundaHus arbejdet på at gøre det byggede miljø sundere. I Sverige og EU har virksomheden taget føringen i debatten om, at produkter skal have materialepas – og at bygninger skal være materialebanker.

– Vi ser bygninger som materialebanker, dvs. ”lagre” af værdifulde materialer af høj kvalitet, som nemt kan separeres og genvindes. Vi mener, at vi med materialepas kan reducere mængden af affald fra byggesektoren og øge værdien af bygninger og deres komponenter på lang sigt. Vi mener også, at oplysningerne i passene, herunder materialernes kemiske indhold, kan skabe grundlaget for den cirkulære økonomi," siger Lisa Elfström.

Ejeren af fast ejendom skal være i centrum

Men hvordan skal ejerne af fast ejendom kunne få et overblik, når det er arkitekter, der tegner projektet, entreprenører, der styrer anlægsfasen, underleverandører, der selv indkøber materialer – og måske et driftsselskab, der står for driften af den færdige bygning? SundaHus har løsningen på dette med websystemet SundaHus Miljödata.

– SundaHus gør det nemt for alle, der er involveret i byggeprocessen, at finde ud af, om produkterne opfylder projektets specifikke miljøkrav, og at skabe en "logbog", der gør det muligt for selve bygningen at blive en materialebank. SundaHus mener, at vi ved at gøre bevidste produktvalg enkle, ikke kræve særlig viden eller meget tid, sænker tærsklen for, at det sker, forklarer Lisa Elfström.

– For at opnå cirkulære bygninger skal vi fokusere på ejernes behov. De er slutbrugere af de oplysninger, der er nødvendige for fremtidig genanvendelse," fortsætter hun.

I praksis udvikler bygherren normalt det enkelte projekt på baggrund af en licens i SundaHus Miljödata. Arkitekter, entreprenører og andre involverede aktører har adgang til det, f.eks. for at kunne tilføje produktvalg og produktmængder bestemte steder i bygningen. Ved hjælp af enkle ikoner kan du også se, om et udvalgt produkt opfylder projektets miljøkrav, herunder en udvalgt bæredygtighedscertificering, f.eks. Environmental Building eller BREEAM.

Når en bygning senere skal vedligeholdes eller rives ned, og affald håndteres, har ejeren stadig adgang til de indtastede oplysninger – idéen om materialebanker bliver dermed en realitet.

Baseret på grundige produktvurderinger

Grundlaget for SundaHus' database og de cirkulære principper er aktuelle oplysninger om de enkelte byggematerialer. Databasen indeholder over 45.000 produkter, der er inddelt i fem klasser: A, B, C+, C- og D.

SundaHus har sine egne kemikere, der klassificerer produkterne efter præcise kriterier. Troldtekt er A-klassificeret, hvilket er bedst, og det betyder kort sagt, at akustikpladerne har minimal indvirkning på sundhed og miljø. A-klassificering kræver blandt andet en meget lav udledning af flygtige kemiske stoffer, at produktet ikke indeholder farlige stoffer, og at man er helt åben i forhold til, hvad produktet indeholder.

"De underliggende oplysninger om produkterne er vigtige for, at vi skal kunne foretage vores vurderinger og lægge oplysningerne ind i vores system. I Sverige har vi i lang tid haft forskellige typer byggevaredeklarationer, som indeholder disse oplysninger. Vores rolle er at strukturere, formidle og forfine oplysningerne, så ejerne kan skabe giftfrie og værdifulde bygninger, siger Lisa Elfström og tilføjer:

– Med andre ord: Vi hjælper ejerne med at etablere materialebanker i stedet for blot bygninger.

FOTO:

Lisa Elfström,
Administrerende direktør i SundaHus

FAKTA: Om SundaHus

  • SundaHus i Linköping AB blev grundlagt i 1990 som konsulentvirksomhed med det formål at sikre et bedre indeklima og er i dag en førende aktør inden for bevidste materialevalg.
  • Med et webbaseret system og kvalificeret rådgivning er SundaHus en helhedsløsning til at systematisere arbejdet med at udfase farlige stoffer i hele bygningens livscyklus.
  • SundaHus var en af 15 partnere i det EU-finansierede projekt BAMB (Buildings As Material Banks) og var ansvarlig for at udvikle materialepas.

Læs mere her: