20 særlige etager rejser sig i Aarhus’ spirende Sydhavnskvarter

 

Byggeriet TRÆ er nytænkende på mange måder – og især når det gælder materialevalgene. For både udvendigt og indvendigt er der anvendt en stor mængde genbrugsmaterialer, og tre etager er dedikeret til at eksperimentere med nye materialer, der kan skubbe yderligere til den grønne dagsorden.

12.03.2024

Der er stor byggelyst på Sydhavnen i Aarhus – et gammelt havne- og industrikvarter, som er ved at gennemgå en transformation til et urbant erhvervsområde med plads til kunst og kultur, byliv og social mangfoldighed. Her er allerede tilføjet nybyggerier som Danske Banks Aarhus-domicil, Jyllands-Postens nye hovedkontor samt en udvidelse af Filmbyen.

Men Sydhavnskvarteret er langt fra færdigrealiseret endnu.  

PFA Pension er bygherren bag Danmarks højeste træbyggeri, TRÆ, der både i form og tanke kommer til at blive et markant vartegn for området. Kilden & Hindby har udviklet projektet i samarbejde med Lendager Arkitekter, og Artelia Group er rådgivende ingeniør.

TRÆ bliver 78 meter højt med 20 etager, som primært skal bruges til kontorlokaler og kontorfællesskaber. Forventningen er, at huset står klart i sidste del af 2024.

Ambitionen med TRÆ er at skubbe til måden, branchen bygger på i dag, ved primært at bruge træ og genbrugsmaterialer. Dog er TRÆ et hybridbyggeri, hvor der også anvendes beton udvalgte steder.

– TRÆ kommer til at vise, hvordan det er muligt at bygge så højt med træ. Derudover bruger vi genbrugs- og biobaserede materialer i jagten på et mindre CO2-belastende byggeri, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal overholde Paris-aftalen. Derfor er TRÆ et eksempel på en mindre klimabelastende vej frem for byggebranchen, siger Kasper Bach Johannsen, chefrådgiver ved Artelia.

Hvor langt kan man komme med genbrug?

Henrik Kjærgaard-Phillipsen er projektchef i byudviklingsfirmaet Kilden & Hindby, som har udviklet nogle af de store projekter i Aarhus, blandt andre Lighthouse, Pakhusene, AARhus, Bassin 7 og Æggepakkeriet på Godsbanen.

– Alle snakker om bæredygtighed i byggebranchen, men der blev ikke handlet nok på de grønne ambitioner, så vi ville ’rive plastret af’ af og se, hvor langt man kan komme med genbrugsmaterialer. Vi allierede os med Anders Lendager, som havde gode ideer og erfaringer med mere bæredygtige byggerier, og vi er gode til storskalabyggerier, så det var et godt team til opgaven.

Igennem hele byggeprocessen har LCA (life cycle assessment) kombineret med sund fornuft og en rigtig mavefornemmelse været vigtige arbejdsværktøjer.


Gamle vindmøllevinger og tagplader fra Herlev

Som en særlig feature på bygningens yderside bliver der anvendt genbrugte vindmøllevinger til solafskærmning. Vindmøllevinger i drift kan holde i 20-25 år, og derefter havner de ofte som deponi.

– Genbrug af vindmøllevinger har længe været en svær nød at knække, men de er jo topsolide og kan holde til det mest barske vejr. Derfor ville vi gerne blive klogere på materialet. DBI har gennemført en række brandtest af fuldskala facademodeller, som nu er blevet godkendt, fortæller Henrik Kjærgaard-Phillipsen.

Oprindeligt var ønsket, at TRÆs facade skulle være beklædt med træ, men det var ikke muligt på grund af brandkrav og brandimprægneringens holdbarhed i så høj en bygning. I stedet har facaden fået en aluminiumsbeklædning, som er aflagte tagplader fra en almen boligforening i Herlev. Selvom det er genbrug, har pladerne en forventet restlevetid på 80-100 år.

– Pladerne er patinerede og har gamle montage-huller. De suppleres med kasserede aluminiumsplader i en anden udgave, så det danner et designmæssigt mønster på facaden. Denne form for æstetik er noget andet end de mange nybyggerier, der skyder op i byen, så jeg glæder mig til, at vi får folkets syn på den samt den medfølgende debat, som jeg tænker, vi skal have, lyder det fra Henrik Kjærgaard-Phillipsen.

– Det har været en længere proces at finde ud af, hvordan byggeriet ville komme til at se ud, da det netop adskiller sig fra det gængse. Derfor har vi også haft et løbende samarbejde med stadsarkitekten i Aarhus Kommune, som har deltaget i flere workshops, tilføjer han.

Flere bespænd ved genbrugsmaterialer

Også indvendigt i bygningen er der utallige eksempler på brug af genbrugsmaterialer: Glas, træ fra industrien, loftplader af genanvendte plastflasker samt lysarmaturer, som tidligere har siddet i Netto-butikker, men er blevet upcyclet og har fået LED-belysning i stedet.

Kasper Bach Johannsen, chefrådgiver ved Artelia, fortæller, at der er flere barrierer, når man bruger genbrugsmaterialer i et storskalabyggeri:

– Der er af god grund strenge brandkrav til et etagebyggeri. Derfor skal materialer have de rigtige brandklasser. I forbindelse med TRÆ måtte vi for eksempel kun have 20 procent synlige træoverflader indvendig, da resten skal være noget, som lever op til de gældende brandklassekategorier. Derfor er det vigtigt med dokumentation fra producenterne.

En anden barriere handler om garanti på de valgte materialer.

– Hvis du køber et nyt produkt, vil der automatisk være en garanti, men det gælder ikke med genbrugsprodukter – i hvert fald ikke endnu. Derfor har vi skullet sikre os, at bygherre ikke skal udskifte produkter efter kun få år. Dog er der flere producenter, som begynder med take-back-ordninger, hvor de tager varer retur, gennemgår dem og efterfølgende tilbyder garanti, forklarer Kasper Bach Johannsen.

En tredje barriere, som Kasper Bach Johannsen peger på, er mulige indholdsstoffer og afgasninger fra materialer:

– Med en-til-en-genbrug sætter vi vores lid til, at dem, der piller materialet ned et sted, har testet og miljøscreenet det for eksempelvis tungmetaller. For at vi kan være sikre og give bygherre vished om, at der ikke er gift eller afgasning fra produkter, foretager vi selv stikprøver.

Living lab som eksperimentarium

Fordelt på tre etager i TRÆ – kaldet Living Lab – skal der være et kontorfællesskab. Hver etage har sit eget tema: En etage bliver udelukkende bygget af genbrugsmaterialer. Den anden etage er udelukkende med biobaserede materialer som blandt andet træ, og den tredje etage bliver en upcyclet etage, hvor genbrugsmaterialer får nyt liv.

– Vi har fået lov at lege lidt ved at skabe Living Lab, hvor vi kan afprøve nye materialer til for eksempel inventar, skillevægge og lignende. Der er mange spændende produkter på markedet, men desværre har mange ikke kunnet leve op til dokumentationskrav om blandt andet et sundt indeklima. De materialer, vi har udvalgt, er vi godt tilfredse med, fortæller Kasper Bach Johannsen, som tilføjer:

– På genbrugsetagen bliver der blandt andet monteret genbrugte Troldtekt akustikplader. Troldtekt er et holdbart materiale med god dokumentation, og de genbrugte plader, klarer sig godt i en LCA-sammenhæng.

Troldtekt akustikpladerne er leveret af Greendozer, som er en platform, der sælger genbrugsbyggematerialer.

Gulvene på samme etage kommer fra nedrevne boligblokke i Gellerupparken i Aarhus.

Henrik Kjærgaard-Phillipsen fortæller, at der er forskel på at eksperimentere på 300 kvadratmeter versus 15.000 kvadratmeter.

– Nu prøver vi udvalgte nye produkter og metoder af i dette ”living lab”. Det kræver, at alle parter har ja-hatten på og er modige. Vi har fået vildt mange erfaringer fra projektet med TRÆ. De dårlige går vi udenom en anden gang, mens de gode erfaringer kan bruges igen i andre byggerier og nok samtidig i større skala.

Når etagerne bliver taget i brug, vil der blive foretaget målinger af indeklimaet, og også antropologer skal undersøge brugen af rummene.

FAKTA: Om TRÆ

  • TRÆ er et nyt kontorhus på Sydhavnen i Aarhus. Det forventes færdigt i slutningen af 2024.
  • Det vil bestå af en bygning på 78 meter med 20 etager samt to lavere bygninger med begge seks etager.
  • PFA er bygherre på projektet, som er udviklet af Kilden & Hindby i samarbejde med Lendager Arkitekter. Artelia er rådgivende ingeniører.