Vælg akustikplader baseret på certificeret træ

Alle Troldtekt akustikplader er enten PEFC™-certificeret eller FSC®-certificeret (FSC®C115450). Det vil sige, at Troldtekt kun anvender træ fra ansvarlig skovdrift og andre kontrollerede kilder til produktionen af Troldtekt akustikplader. Alt træ er PEFC-certificeret, og en del er også FSC-certificeret.
Læs om de to førende certificeringer, og få en guidet tur i en af de FSC-certificerede skove, hvor Troldtekt får sit træ fra. I de certificerede skove er biodiversitet et af de vigtigste fokusområder.     

31.10.2023

Træbyggeriernes stigende popularitet betyder også, at certificerede træprodukter er i høj kurs.

I rapporten ’Klimaaftryk fra: 45 træbyggerier’ fremhæver BUILD-instituttet ved Aalborg Universitet, at det er vigtigt at vælge en bæredygtig træforsyning. At træ til byggeriet bør komme fra skovbrug, som tager højde for blandt andet biodiversitet og løbende aldring af træer. Det er netop her, de to førende certificeringer for ansvarlig skovdrift, FSC og PEFC, kommer ind i billedet.   

Ved fabrikken i Troldhede har Troldtekt sit lager af råtræ, som kommer direkte fra skovene. Når træet er afbarket og tørret i seks måneder, indgår det som råvare i Troldtekt akustikpladerne. I produktionen bruger Troldtekt udelukkende certificeret træ.

Alt træet er PEFC-certificeret, mens en andel af det også er FSC-certificeret. Det betyder også, at alle Troldtekt akustikplader har en af de to certificeringer.  

Film: Få en rundvisning i en FSC-skov

Træet, som Troldtekt høvler til træuld og blander med cement, er rødgran og kommer udelukkende fra danske skove.

Et eksempel på en FSC-certificeret skov finder man i Viborg Hedeplantage, hvorfra Troldtekt får en del af sit træ. Her er både snorlige rækker med rødgran, fredede vandhuller, urørt skov og områder, hvor skovbunden myldrer af liv.

I filmen herunder viser Søren Dürr Grue – direktør i ngo’en FSC Danmark – rundt, mens han fortæller om de krav, som FSC-ordningen stiller til skovene.

 Vægter flere aspekter af bæredygtighed

FSC står for Forest Stewardship Council® og har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF og Greenpeace. Ordningen lægger vægt på både sociale, miljømæssige og økonomiske interesser.

FSC har blandt andet krav om, at døde træer bliver liggende i skoven, at høje stubbe samt fem gamle træer per hektar bliver stående, og at dele af den certificerede skov er helt urørte. Det giver mulighed for et mere rigt dyre- og insektliv og er i tråd med FN’s verdensmål 15 om ’Livet på land’.

Læs mere om principperne i FSC-certificeringen

Den anden af de internationalt førende ordninger er PEFC, som står for Programme for the Endorsement of Forest Certification.

PEFC er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Ligesom FSC har ordningen blandt andet fokus på biodiversitet og arbejdstageres rettigheder – samt på beskyttelse af vigtige skovområder.

Læs mere om principperne i PEFC-certificeringen