Dokumentationspakker til certificering af bæredygtigt byggeri

Der findes en række systemer til frivillig certificering af bæredygtige bygninger. Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til certificeringerne. Blandt andet fordi Troldtekt akustikplader er Cradle to Cradle-certificeret, og fordi alt træ i akustikpladerne kommer fra certificerede skove. Desuden er Troldtekts miljøaftryk dokumenteret med fuld transparens i vores miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Hvordan bidrager Troldtekt?

I samarbejde med Rambøll har vi dokumenteret, hvordan vores produkter bidrager positivt til de forskellige kriterier i:

  • DGNB
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse
  • WELL
  • LEED
  • BREEAM
  • Svanemærket, Nordisk Miljømærkning

 

Download dokumentationspakker

Herunder kan du downloade dokumentationspakker for hver enkelt af certificeringsordningerne.

Hvilken specifik indflydelse Troldtekt akustikløsninger har, vil dog altid afhænge af det enkelte byggeri, herunder de øvrige materialer, der benyttes i bygningen. 

Certificering af bæredygtige bygninger

DGNB

Troldtekt vægter positivt inden for fem af de seks overordnede kvaliteter i en DGNB-certificering – og kan bidrage til over halvdelen af pointene. Og så kan akustikpladerne være med til at sikre bonuspoint for cirkulær økonomi.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Bygninger, som bygges efter den frivillige bæredygtighedsklasse, lever op til flere bæredygtige krav end de lovpligtige i Bygningsreglementet. Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) indeholder ni kriterier for boligbyggeri, hvoraf Troldtekt bidrager til de fem – og syv kriterier for andre bygningstyper, hvoraf Troldtekt bidrager til de fire.
Banner

WELL

Det vægter positivt i certificeringsordningen, at Troldtekt bidrager til et sundt indeklima med god akustik. Troldtekt kan bidrage til i alt 16 af WELL-ordningens 120 såkaldte features.
Banner

LEED

Troldtekt lever op til høje krav for dokumentation af byggematerialer, hvilket bidrager ved en LEED-certificering. Brugen af certificeret træ og muligheden for genanvendelse vægter også positivt. I alt kan Troldtekt bidrage til kriterier, som udgør 22 ud af 110 point, som er det højest opnåelige antal i LEED.
Banner

BREEAM

Når et byggeri skal certificeres, vægter det positivt, at Troldtekt er et dokumenteret sundt materiale, at træet i akustikpladerne kommer fra ansvarlig skovdrift, og at EPD’er kortlægger miljøaftrykket. Troldtekt kan bidrage til fem kriterier inden for fire af de ni områder i BREEAM.

Svanemærket, Nordisk Miljømærkning

Troldtekt er registreret i Nordisk Miljømærknings database over materialer, der kan indgå i svanemærket byggeri. Troldtekt akustikplader bidrager positivt til 11 af de 41 obligatoriske kriterier og til to af de 14 pointgivende kriterier.