Cradle to Cradle-certificerede akustikløsninger

Akustikplader fra Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på sølv-niveau

Cradle to Cradle-certficerede akustikløsninger

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på sølv-niveau efter Cradle to Cradle Certified® standardens nyeste version 3.1.

Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt akustik og Troldtekt designløsninger i lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208 og sort 207. Sølv-certificeringen omfatter desuden akustikpladerne til Troldtekt contrast, den brandsikre Troldtekt A2 og Troldtekt agro.

Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som næringsstof i det biologiske kredsløb.

Troldtekt opnåede i august 2012 den første Cradle to Cradle sølv-certificering for produktserien natur, og i dag omfatter certificeringen også vores akustikplader malet i Troldtekt standardfarver.

Download Cradle to Cradle-certifikat

Materialesundhed

Materialesundhed er et af de fem kriterier i en Cradle to Cradle-certificering. Derfor har Troldtekt akustikplader et Material Health Certificate, der deklarerer, at produkterne er fri for skadelige indholdsstoffer.

Når det gælder handelsvarer, som vi indkøber fra underleverandører, har vi ikke mulighed for at påvirke alle de fem Cradle to Cradle-kriterier hos leverandørerne. Men vores målsætning er, at alle vores handelsvarer har et Material Health Certificate, der dokumenterer materialesundheden. Trælisterne til Troldtekt contrast har certifikatet.

Download Material Health Certificate for Troldtekt akustikløsninger

Download Material Health Certificate for trælister til Troldtekt contrast

Cirkulært materialeflow

Kort fortalt bygger Cradle to Cradle konceptet på tre principper:

 • At alt er en ressource for noget andet
 • At produktion skal baseres på vedvarende energi
 • At mangfoldighed giver fordele

Cradle to Cradle modellen (vugge til vugge) gør op med Cradle to Grave modellen (vugge til grav), hvor produkter kasseres efter brug.

Cradle to Cradle tilstræber et cirkulært materialeflow, hvor produktet designes således, at de anvendte materialer kan genanvendes enten i det biologiske kredsløb, hvor materialerne vender tilbage til naturen, eller i det tekniske kredsløb, hvor materialerne genanvendes i produktionen af nye produkter.

De fem Cradle to Cradle kriteriekategorier

Cradle to Cradle certified® er en internationalt anerkendt 3. parts verificeret produktcertificeringsordning, der vurderer produkter i hele deres livscyklus inden for fem kriteriekategorier:

 • Material Health (materialesundhed):
  Materialeindholdet i produktet bliver opgjort gennem hele forsyningskæden ned til 100 ppm og efterfølgende vurderet for indvirkningen på mennesker og miljø. Målet er, at der udelukkende bruges stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.
 • Material Reutilization (materialegenanvendelse):
  Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald. Læs mere om Troldtekt og genanvendelse i afsnit om Troldtekts produktlivscyklus.
 • Renewable Energy and Carbon Management (vedvarende energi og kulstof-styring):
  Målet er at opnå CO2 neutralitet og anvendelse af 100 pct. vedvarende energi til alle processer.
 • Water Stewardship (forvaltning af vandressourcen):
  For at opnå højeste certificeringsniveau, skal alt processpildevand være så rent, at det i princippet kan drikkes.
 • Social Fairness (social ansvarlighed):
  Det vurderes, om virksomheden følger anerkendte standarder for social ansvarlighed.

Cradle to Cradle stiller krav om kontinuerlig forbedring af produkt og processer. Der er fem certificeringsniveauer: Basic, bronze, sølv, guld og platin. For at opnå certificering på et vist niveau, skal minimumskriterier for hver kriterier-kategori opfyldes. Certifikatet skal fornyes hvert 2. år, og for at opnå re-certificering det kunne dokumenteres, at der i den mellemliggende periode er sket fremskridt i retning af højere certificeringsniveau.

Cradle to Cradle Certified® administreres af det uafhængige, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute, C2CPII. For at blive certificeret skal en producent samarbejde med et af C2CPII akkrediteret vurderingsorgan som fx Vugge til Vugge Danmark, der har gennemført den seneste re-certificering af Troldtekts akustikplader. Den endelige godkendelse og udstedelse af certifikat foretages af C2CPII.

Læs mere om Cradle to Cradle på vuggetilvugge.dk

Cradle to Cradle certificering handler om at vurdere et produkt i forhold til sikkerheden for mennesker og miljø samt produktets muligheder for at indgå i et fremtidigt materialekredsløb. Troldtekt plader kan ved bortskaffelse indgå i det biologiske kredsløb.

Materialerne i Troldtekt produkterne har i forbindelse med certificeringen gennemgået en såkaldt ABC-X vurdering. 100 vægt-% af produktet er analyseret og alle ingredienser i materialerne - helt ned til 100 ppm - er blevet vurderet og fundet sikre for det biologiske kredsløb samt for mennesker og miljø. Enkelte stoffer i de malede produkter vil blive udfaset, således at produkterne optimeres yderligere til platin-niveau.

Cradle to Cradle

Skemaet viser Troldtekts score ved Cradle to Cradle re-certificeringen primo 2021.

Material Health er fortsat på C2C sølv-niveau, og derfor fastholder Troldtekt en samlet C2C-certificering på sølv-niveau.

Material Reutilization, Renewable Energi, og Social Fairness er alle på C2C guld-niveau, mens Water Stewardship fortsat er på platin-niveau.

Cradle to Cradle

Roadmap for udvikling af Cradle to Cradle kvalitet i Troldtekt A/S