Troldtekt and CSR reporting

I Troldtekt tager vi udgangspunkt i standarden Global Reporting Initiative (GRI G4), når vi rapporterer om vores CSR-tiltag.

Som en del af Troldtekts tilslutning til FN Global Compact rapporterer vi hvert år om vores aktiviteter inden for fire hovedområder:

Væsentlige parametre udvalgt
For at øge kvaliteten af vores CSR-arbejde og dataindsamling baserer vi vores rapportering på metodikken i Global Reporting Initiative (GRI G4). GRI G4 opererer med en lang række parametre (indikatorer), som virksomheder kan vælge at rapportere om CSR inden for.

De parametre i GRI G4, som vi rapporterer om, er dem, der har relevans for Troldtekt. Vi har valgt parametrene ud fra en væsentlighedsanalyse, som er udført i samarbejde med konsulentvirksomheden Carve Consulting.

Skal verificeres af tredjepart
Vi vil fremover løbende revurdere vores valgte struktur og hvilke GRI G4-parametre der er væsentlige for os. Det vil vi blandt andet ud fra en dialog med vores vigtigste interessenter. Det er desuden ambitionen på sigt, at den CSR-rapport, som vi indsender til FN bliver verificeret af tredjepart.

>> Se vores seneste CSR-rapport

CSR rapporter

CSR-rapport 2018

CSR rapport 2017

CSR rapport 2016

CSR rapport 2015

CSR rapport 2014

CSR rapport 2013

CSR rapport 2012

CSR rapport 2011

CSR rapport 2010