C2C logo

Cradle to Cradle

Troldtekt er Cradle to Cradle certificeret på sølv-niveau efter Cradle to Cradle Certified™ standardens nyeste version 3.1. Certificeringen omfatter hele produktpaletten af Troldtekt akustik i lys natur, grå natur og malet i standardfarverne hvid 101, grå 202, koksgrå 208 og sort 207. Sølv-certificeringen omfatter desuden også den brandsikre Troldtekt A2 og Troldtekt agro.

Certificeringen er blandt andet opnået, fordi pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som næringsstof i det biologiske kredsløb.

Troldtekt opnåede i august 2012 den første Cradle to Cradle sølv-certificering for produktserien natur, og siden Cradle to Cradle re-certificeringen i august 2013 har vi udvidet paletten af certificerede produkter til også at omfatte de malede plader.

Kort fortalt bygger Cradle to Cradle konceptet på tre principper:
- At alt er en ressource for noget andet
- At produktion skal baseres på vedvarende energi
- At mangfoldighed giver fordele

Cradle to Cradle modellen (vugge til vugge) gør op med Cradle to Grave modellen (vugge til grav), hvor produkter kasseres efter brug. Cradle to Cradle tilstræber et cirkulært materialeflow, hvor produktet designes således, at de anvendte materialer kan genanvendes enten i det biologiske kredsløb, hvor materialerne vender tilbage til naturen, eller i det tekniske kredsløb, hvor materialerne genanvendes i produktionen af nye produkter.

Cradle to Cradle certified™ er en internationalt anerkendt 3. parts verificeret produktcertificeringsordning, der vurderer produkter i hele deres livscyklus inden for fem kriteriekategorier:

Material Health (materialesundhed).
Materialeindholdet i produktet bliver opgjort gennem hele forsyningskæden ned til 100 ppm og efterfølgende vurderet for indvirkningen på mennesker og miljø. Målet er, at der udelukkende bruges stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.

Material Reutilization (materialegenanvendelse). Produktet skal designes eller kunne udvikles til at indgå i et biologisk eller teknisk kredsløb, så det ikke producerer affald.

Renewable Energy and Carbon Management (vedvarende energi og kulstof-styring). Målet er at opnå CO2 neutralitet og anvendelse af 100 pct. vedvarende energi til alle processer.

Water Stewardship (forvaltning af vandressourcen). For at opnå højeste certificeringsniveau, skal alt processpildevand være så rent, at det i princippet kan drikkes.

Social Fairness (social ansvarlighed). Det vurderes, om virksomheden følger anerkendte standarder for social ansvarlighed.

Cradle to Cradle stiller krav om kontinuerlig forbedring af produkt og processer. Der er fem certificeringsniveauer: Basic, bronze, sølv, guld og platin. For at opnå certificering på et vist niveau, skal minimumskriterier for hver kriterier-kategori opfyldes. Certifikatet skal fornyes hvert 2. år, og for at opnå re-certificering det kunne dokumenteres, at der i den mellemliggende periode er sket fremskridt i retning af højere certificeringsniveau.

Cradle to Cradle Certified™ administreres af det uafhængige, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute, C2CPII. For at blive certificeret skal en producent samarbejde med et af C2CPII akkrediteret vurderingsorgan som fx Vugge til Vugge Danmark, der har gennemført den seneste re-certificering af Troldtekts akustikplader. Den endelige godkendelse og udstedelse af certifikat foretages af C2CPII.

Læs mere om Cradle to Cradle på vuggetilvugge.dk.

Download Cradle to Cradle-certifikat.

Download Material Health Certificate. 

Cradle to Cradle certificering handler om at vurdere et produkt i forhold til sikkerheden for mennesker og miljø samt produktets muligheder for at indgå i et fremtidigt materialekredsløb. Troldtekt plader kan ved bortskaffelse indgå i det biologiske kredsløb.

Materialerne i Troldtekt produkterne har i forbindelse med certificeringen gennemgået en såkaldt ABC-X vurdering. 100 vægt-% af produktet er analyseret og alle ingredienser i materialerne - helt ned til 100 ppm - er blevet vurderet og fundet sikre for det biologiske kredsløb samt for mennesker og miljø. Enkelte stoffer i de malede produkter vil blive udfaset, således at produkterne optimeres yderligere til platin-niveau.

Biologisk kredsløb

Troldtekt, biological cycle

Teknisk kredsløb

Troldtekt, technical cycle

Skemaet viser Troldtekts score ved Cradle to Cradle re-certificeringen primo 2019.

Material Health er fortsat på C2C sølv-niveau, og derfor fastholder Troldtekt en samlet C2C-certificering på sølv-niveau.

Material Reutilization, Renewable Energi, og Social Fairness er alle på C2C guld-niveau, mens Water Stewardship fortsat er på platin-niveau.

Troldtekt C2C Certification

Roadmap for udvikling af Cradle to Cradle kvalitet i Troldtekt

Troldtekt A/S’ forretningsstrategi er baseret på Cradle to Cradle visionen om at skabe sunde produkter, der er til gavn for mennesker og miljø og kan indgå i naturens kredsløb uden spild af ressourcer. Troldtekt har derfor indgået et strategisk samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, og sammen har vi udviklet en køreplan - et roadmap - der med udgangspunkt i de fem kriteriekategorier for Cradle to Cradle kvalitet viser vejen frem til 2022. For hvert indsatsområde har vi udarbejdet konkrete handlingsplaner, der skal sikre, at Troldtekt når de opstillede milepæle og mål. Roadmap revideres hvert år efter re-certificering, så det fortsat beskriver ambitiøse målsætninger for fremtiden. Nedenstående version viser status primo 2019.

Troldtekt C2C roadmap

Download roadmap som pdf >>

Troldtekt, C2C E-book

C2C e-book

 

Som en ud af blot 50 virksomheder, er Troldtekt blevet udvalgt til at indgå i bogen "2013 INNOVATION STORIES" af Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Download "2013 INNOVATION STORIES".