BD 30-konstruktion på forskalling

Du kan lave en BD 30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd (se tegning herunder).

Kontakt teknisk afdeling for yderligere vejledning.

Aksonometrisk tegning og tværsnit - i henhold til DS 1052.1:1985

 

Troldtekt BD30 EI30