Øvrige ordninger

Troldtekt er registreret i Nordisk Miljømærknings database over materialer, der kan indgå i svanemærket byggeri.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i børneinstitutioner

Om Svanemærkning af bygninger

Svanemærket byggeri er en miljømærkning af bygningen og er kendetegnet ved et lavt energiforbrug og et behageligt indeklima. Svanemærkede bygninger stiller krav til byggematerialer i forhold til miljøet og skadelige stoffer og er kendetegnet ved at fokusere på lavt energiforbrug inkl. præmie for vedvarende energi.

Samtidig stilles der krav til indeklimaet gennem eksempelvis krav til dagslys, ventilation og fugtbeskyttelse.

Et svanemærket byggeri gennemgås af en uafhængig tredjepart, hvilket gælder for både byggeprocessen og det færdige byggeri. Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. En svanemærkning har stærkt fokus på den miljømæssige del af byggeriets bæredygtighedsaspekt.

Svanemærkningen har syv fokusområder med en række obligatoriske kriterier for hvert område samt 14 valgfrie pointgivende kriterier.

Troldtekt akustikplader bidrager positivt til 11 af de obligatoriske kriterier, som fordeler sig på tre områder, og til to af de pointgivende kriterier:

De valgfrie pointkriterier giver forskellige høje pointscorer. For at en bygning kan certificeres, skal der opnås en samlet minimumsscore. Pointkravet afhænger af bygningstype:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akustikplader fra Troldtekt er godkendt til svanemærket byggeri
Akustikplader fra Troldtekt er godkendt til svanemærket byggeri

Sådan fordeler de obligatoriske kriterier sig på de syv fokusområder. Det område, der har flest obligatoriske krav, er "Kemiske produkter, byggeprodukter, byggevarer og materialer":

  • Generelle krav
  • Ressourceeffektivitet
  • Indeklima
  • Kemiske produkter, byggeprodukter, byggevarer og materialer
  • Kvalitetsstyring af byggeprocessen
  • Kvalitets- og lovkrav
  • Instruktioner til beboere og ejendom

Regnskoven er Svanemærket

Børnehuset Regnskoven i Bagsværd er blandt landets første Svanemærkede børneinstitutioner.

For den Svanemærkede institution er der høje krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer, og derfor har man i opførelsen været meget omhyggelig med at anvende certificerede materialer, der ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer - herunder Troldtekt akustikplader, der er anvendt på både lofter og langs væggene.

Troldtekt akustiklofter er det naturlige valg til at sikre god akustik og et sundt indeklima i børneinstitutioner