Miljøvenlig fremstilling af akustikplader

Troldtekt, Product life cycle

Sådan fremstilles Troldtekt akustikplader

Siden 1935 har vi produceret Troldtekt træbeton på vores fabrik i Troldhede. Produktionen sker under moderne forhold i et lukket system uden udledning af urenset spildevand.

Energiforbruget til produktionen stammer fra et biomassefyr etableret i 2017. Brændslet består udelukkende af træflis og opvarmningen er derfor 100% CO2-neutral.

Troldtekt er Ørsted Energy Klimapartner, så al elektricitet i produktionen af Troldtekt er baseret på vindstrøm fra havvindmølleparken ved Anholt.

Miljøpåvirkningen ved produktionen af Troldtekt er kortlagt i vores miljøvaredeklaration EPD, som Teknologisk Institut har udarbejdet efter den europæiske standard EN 15084.

Troldtekt A/S er Ørsted Energy Klimapartner, fordi vi ønsker at have en stabil elforsyning uden udledning af CO2

Klimapartneraftale med Ørsted

Troldtekt A/S har i 2012 indgået en klimapartneraftale med Ørsted. Siden juli 2013 har vi fået alt vores elektricitet fra vedvarende energi i form af vindstrøm fra havvindmølleparken ved Anholt. Vores bevæggrunde for at indgå klimapartnerskabet er at opnå en stabil energiforsyning uden udledning af CO2.

Sammen med Ørsted forpligter vi os til at tage aktivt ansvar for den globale opvarmning. Klimapartneraftalen med Ørsted indebærer også et samarbejde om at kortlægge, hvordan Troldtekt kan reducere sit energiforbrug – og dermed udledningen af CO2.

Fakta om vindstrøm

Når en virksomhed indgår en klimapartneraftale med vindstrøm som energikilde, køber virksomheden en garanti for, at Ørsted producerer strøm på en af deres certificerede vindmølleparker svarede til dens forbrug. Garantien opnås igennem RECS-certifikater (Renewable Energy Certificate System).

Download Troldtekts bevis for køb af vedvarende energiproduktion.