Fremstilling

Gennem de seneste år har vi investeret massivt i ny teknologi på fabrikken i Troldhede. Det har både sikret et lavere energiforbrug og et forbedret arbejdsmiljø.

Hos Troldtekt arbejder vi i tråd med FN’s verdensmål nummer 12. Når vi med udgangspunkt i vores Cradle to Cradle-strategi arbejder målrettet med at forbedre os inden for områder som vedvarende energi og genanvendelse, understøtter vi netop målet om ansvarligt forbrug og produktion.

Al den elektricitet, vi bruger til at producere vores akustikplader, får vi fra vedvarende energi i form af vindstrøm fra havvindmølleparken ved Anholt. Det er resultatet af det klimapartnerskab, som Troldtekt indgik med Ørsted allerede i 2012.

Klimapartnerskabet er en garanti for, at Ørsted producerer strøm i en af deres certificerede vindmølleparker svarende til Troldtekts forbrug. Samtidig indebærer klimapartnerskabet et løbende samarbejde om at kortlægge, hvordan vi hos Troldtekt kan reducere vores energiforbrug yderligere.

Ny teknologi reducerer forbruget

I forhold til energieffektivitet har vi hos Troldtekt rykket os markant de seneste år. I 2019 stod vores nye, produktionslinje klar, og den gav os mulighed for at investere massivt i ny teknologi, der både gavner miljøet og vores driftsøkonomi. Samtidig har vi gennem de seneste år investeret et stort millionbeløb i at opgradere den eksisterende produktionslinje.

I 2020 så vi for alvor resultaterne af vores investeringer. Vi reducerede således energiforbruget per produceret akustikplade med 9,7 procent i forhold til 2019. Lægger man dertil de energibesparelser, vi har gennemført de foregående to år, har vi samlet reduceret energiforbruget per enhed med hele 28,6 procent siden 2017. Reduktionerne er især sket i den energi, vi bruger til tørring af akustikpladerne. Vi har opnået en stor effekt af teknisk og procesmæssig optimering af vores to tørreovne.

Genanvendt maling og minimering af fossilt brændsel

Men vores fokus handler ikke kun om mængden af forbrugt energi. Vi har samtidig gjort en målrettet indsats for at minimere brugen af energi fra fossile brændsler i fremstillingen. Eksempelvis ved hjælp af vores eget biomassefyr, der leverer varme til produktionen. Samtidig har vi målrettet udskiftet gas- og dieseldrevne trucks med eldrevne trucks.

Desuden arbejder vi på at genanvende flest mulige ressourcer under fremstillingen. I vores maleproces kan vi for eksempel – efter investeringen i et nyt maleranlæg – genopsamle og genbruge en stor andel af den overskydende maling (som opstår ved såkaldt overspray). Det har betydet, at vi har reduceret vores spild af maling med over 70 procent.

Automatisering styrker arbejdsmiljøet

Investeringerne i ny teknologi har også betydet en endnu højere grad af automatiserede arbejdsprocesser i fremstillingen af Troldtekt akustikplader. Der er stort set ikke manuelle arbejdsgange tilbage, og det betyder et markant løft af arbejdsmiljøet.

Samtidig har vi i Troldtekt fokus på at minimere støj og støvgener mest muligt – både af hensyn til medarbejderne og til naboerne til vores fabrik i Troldhede. I den nye produktionslinje er der for eksempel opsat støjafskærmning omkring de motorenheder, der driver ventilationen.