Nye EPD’er klar: Akustikplader har et reduceret CO2-aftryk

22.04.2022

Nu kan rådgivere og bygherrer downloade miljøvaredeklarationer (EPD’er) for fire varianter af Troldtekt akustikplader baseret på cementtypen FUTURECEM™. Livcyklusanalyserne viser, at pladerne har et CO2-aftryk, der er mellem 26 og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på traditionel cement.

Det tyske Institut Bauen und Umwelt (IBU) har nu verificeret og udgivet fire miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de nye Troldtekt akustikplader, der er baseret på cementtypen FUTURECEM fra Aalborg Portland.

EPD’erne giver professionelle i byggeriet et overblik over miljøpåvirkningen igennem akustikpladernes livscyklus. EPD’erne giver dermed også mulighed for at sammenligne med alternative løsninger og på den baggrund træffe oplyste valg i sit byggeprojekt.  

– Vi vil være helt transparente, når vi stiller EPD’er til rådighed. Derfor får vi udarbejdet særskilte EPD’er for vores forskellige produkter – som for eksempel de nye varianter af vores akustikplader baseret på FUTURECEM, siger Vibeke Pedersen, der er teknisk chef hos Troldtekt A/S.

Et reduceret CO2-aftryk

De nye EPD’er viser, at akustikpladerne baseret på FUTURECEM over hele produktets livscyklus har et CO2-aftryk, som er:

- 26 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå cement
- 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på hvid cement.

Cementtypen FUTURECEM udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i produktionen hos Aalborg Portland erstattes, og resultatet er cement med et 30 procent lavere CO2-aftryk.

Tager højde for forskellige varianter

At der er fire EPD’er for Troldtekt baseret på FUTURECEM, skyldes, at EPD’erne tager højde for:

  • akustikpladernes tykkelse (25 eller 35 mm)
  • om pladerne er malede eller umalede

De nye EPD’er supplerer EPD’erne for Troldtekt akustikplader baseret på traditionel cement, som udkom i 2021. Det vil sige, at der nu er i alt 12 EPD’er for Troldtekt akustikplader.

Læs også: Sådan bruger du EPD’er i dit byggeri

Download Troldtekts EPD’er her

Tabellen her viser blandt andet Global Warming Potential (GWP) – også kendt som CO2-aftrykket – fra umalede Troldtekt akustikplader (25 mm) baseret på FUTURECEM. Når der står -1,37E+0 ud for faserne A1-A3, betyder det, at CO2-aftrykket i disse faser er -1,37 kilo per kvadratmeter. Når der står 7,87E+0 ud for fasen C4, betyder det, at CO2-aftrykket i denne faser 7,87 kilo per kvadratmeter.
Troldtekt akustikplader består af træ og cement. Da stort set hele CO2-aftrykket fra en Troldtekt akustikplade kommer fra cementen, gør det en tydelig forskel i miljøpåvirkningen, at Troldtekt skifter cementtype. Fremstillingen af akustikpladerne på fabrikken i Troldhede foregår med 97,8 procent vedvarende energi. I brugsfasen på typisk 50-70 år optager cementlaget i en Troldtekt plade over tid CO2 via den kemiske proces karbonatisering. Det er dokumenteret i livscyklusanalysen, at det bidrager til at reducere CO2-aftrykket.

Grafen længst til venstre herover viser, at det først er ved bortskaffelse efter typisk 50-70 år (fase 4), at CO2-aftrykket for Troldtekt baseret på FUTURECEM samlet går i plus. Data for bortskaffelse er baseret på forbrænding, hvor indlejret CO2 frigives. Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genanvendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 skal frigives.