Troldtekts CSR-rapport på eksklusiv liste for tredje gang i træk

For tredje år i træk er Troldtekt kåret som en af de SMV-virksomheder, der er bedst til at kommunikere om samfundsansvar. Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer står bag ‘SMV COP-listen’, som blev offentliggjort ved et arrangement hos Vækstfonden.

05.09.2022

Det er vigtigt, at virksomheder handler ansvarligt – og det er også vigtigt, at de rapporterer om deres tiltag, så andre kan lade sig inspirere.

Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer sammensætter hvert år SMV COP-listen, der hylder virksomheder med under 250 medarbejdere, som gør det særligt godt i deres rapportering om samfundsansvar (CSR). For tredje år i træk er Troldtekts CSR-rapport i 2022 med på den eksklusive liste.

Rapporterne bliver vurderet ud fra to kriterier:

  • Relevant og væsentlig information om virksomhedens arbejde med Global Compact-principperne.
  • Troværdig og brugbar information om resultatet af virksomhedens arbejde med Global Compact-principperne.

Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer fremhæver blandt andet, at Troldtekts CSR-rapport har ”fyldestgørende beskrivelser af målene og dernæst en kolonne med gode transparente beskrivelser af status på de enkelte mål”. Også CO2-regnskabet opgjort i scope 1, 2 og 3 og beskrivelsen af Troldtekts arbejde inden for hvert af de tre scopes får rosende ord med på vejen.

Virksomheder, som har tilsluttet sig FN’s frivillige initiativ for samfundsansvar – Global Compact – skal hvert år rapportere til FN om deres CSR-fremskridt. Troldtekt har været med i Global Compact siden 2010.

Lægger data åbent frem

Listen med de bedste CSR-rapporter fra SMV-virksomheder blev præsenteret ved et event hos Vækstfonden i Hellerup tirsdag den 6. september. Her deltog Troldtekts bæredygtigheds- og kommunikationschef, Tina Snedker Kristensen, for at modtage hæderen.

– Social ansvarlighed handler selvfølgelig først og fremmest om de tiltag, der bliver iværksat i virksomheden. Men rapporteringen om tiltagene har også stor betydning, fordi den gør det muligt at dokumentere CSR-indsatsen på en konkret, transparent og inspirerende måde, siger hun.

En vigtig del af Troldtekts CSR-rapport er det fyldige dataafsnit, der dokumenterer alt fra råvare- og energiforbrug til CO2-udledning og sygefravær. 

– Vi lægger data åbent frem og gør på den måde udviklingen over de seneste år sammenlignelig. Det kræver et stort arbejde at indsamle data systematisk, men det giver også en større intern bevidsthed om vores CSR-arbejde, når alle kan se dataudviklingen sort på hvidt, siger Tina Snedker Kristensen.


Med Cradle to Cradle som ramme

Troldtekt har i et årti baseret sin forretningsstrategi på designkonceptet Cradle to Cradle. Netop Cradle to Cradle er også rammen om indholdet i CSR-rapporten for 2021, som udkom i juni 2022 og nu har fået plads på SMV COP-listen.

I rapporten giver Troldtekt konkrete eksempler på virksomhedens fremskridt i 2021 inden for de fem Cradle to Cradle-kategorier:

  • Materialesundhed
  • Genanvendelse
  • Vedvarende energi
  • Forvaltning af vandressourcen
  • Social ansvarlighed

Et højdepunkt i 2021 var udviklingen af Troldtekt akustikplader baseret på cementtypen FUTURECEM™. De nye akustikplader har et markant lavere CO2-aftryk end Troldtekt baseret på traditionel cement.

Også skiftet af maling på tværs af produktprogrammet er en vigtig del af rapporteringen. Den nye maling har banet vej for, at Troldtekt er avanceret til den bedste Cradle to Cradle-kategori inden for materialesundhed.

Se Troldtekts CSR-rapport for 2021

INSPIRATION: Tre gode rapporteringsråd

FSR – danske revisorer har et udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed. Udvalget har samlet tre generelle råd, som SMV’er kan tage med, når de vil udvikle og forbedre deres rapportering om samfundsansvar:

  1. Vis hvem I er, og hvad I arbejder for
  2. Vis mål og handling
  3. Vær troværdig

Læs mere om SMV COP, og find en uddybning af de tre råd