Lær af de bedste: Case-samling viser boligbyggeri med lavt klimaaftryk

En ny case-samling fra BUILD på Aalborg Universitet præsenterer boliger med et lavt klimaaftryk. I alle de 25 viste projekter indgår beregninger af bygningernes CO2-aftryk over 50 år. Fire af projekterne – blandt andet studieboliger og et seniorbofællesskab – er med Troldtekt akustikløsninger.

12.09.2023

 

 

Byggebranchen står for cirka 37 procent af klodens CO2-aftryk, og i 2015-2020 udgjorde boliger to tredjedele af alt opført byggeri i Danmark. Det batter derfor noget, når boliger får et lavere klimaaftryk – og det er baggrunden for en ny samling af cases fra BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø) ved Aalborg Universitet.

Publikationen ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet: 25 Best Practice Cases’ gennemgår grundigt 25 boligbyggerier, hvor bygherrer og rådgivere kan hente inspiration, når de vil opføre boliger med et lavt klimaaftryk.

Alle projekterne i samlingen holder sig under Bygningsreglementets (BR18) nye grænse for CO2-udledning for nybyggeri. 22 af dem holder sig samtidig inden for kravene til reglementets frivillige lavemissionsklasse.

Aftryk målt over en 50-årig periode

For hvert projekt er CO2-aftrykket beregnet over byggeriets livscyklus (LCA). Her har forskerne fra BUILD opdelt det samlede aftryk i:

  • byggematerialer
  • tekniske installationer
  • drift over en 50-årig periode.

Beregningerne og de inkluderede livscyklusfaser læner sig op ad den metode, som BR18 stiller krav om fra og med 2023. Til beregningerne har BUILD blandt andet anvendt miljøvaredeklarationer (EPD’er) fra de forskellige materialeproducenter.

I beregningerne er inkluderet EPD-faserne A1 (udvinding af råstoffer), A2 (transport til fremstilling), A3 (materialefremstilling), B4 (udskiftning), B6 (energiforbrug), C3 (affaldsbehandling), C4 (deponering).

 

Innovative boliger med Troldtekt

I case-samlingen indgår enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse, etageboliger og et enkelt fælleshus. Fire af projekterne er med Troldtekt akustikløsninger:  

Inspiration til akustikløsning med lofter fra Troldtekt i privatbolig

Fjordudsigten i Ringkøbing K

Ringkøbing-Skjern Boligforenings projekt har det laveste klimaaftryk blandt de færdigopførte bygninger i case-samlingen. Bjerg Arkitektur har tegnet de 80 almene boliger, som desuden udmærker sig ved et negativt klimaaftryk i driftsfasen. Kombinationen af et lavt varmebehov, solceller på taget og et såkaldt Compact-anlæg med integreret varmepumpe betyder, at boligerne producerer mere energi, end de bruger.

Troldtekt akustikplader er monteret i alle boligerne som loft – på nær over køkkenøen, hvor der er glatte lofter.

Læs mere om Fjordudsigten i vores interview med Bjerg Arkitektur og se flere billeder her

Kilde: Casesamlingen "Boligbyggeri fra 4 til 1 planet: 25 Best Practice Cases" af BUILD, Aalborg Universitet (2023).

Foto: Thorbjørn Hansen, Kontraframe

Studio[Home] i Lyngby

I Ballerup er der opført 300 studieboliger og i Lundtofte 491 under konceptet Studio[Home], som Pensiondanmark og Boligfonden DTU står bag. Tegnestuen Vandkunsten har tegnet projektet. Hver lejlighed er produceret som værelsesmoduler i træ af virksomheden Scandi Byg. Projektet er det første byggeri i Danmark, der er bæredygtighedscertificeret med både Svanemærket og DGNB Guld.

I studieboligernes fællesområder er der valgt Troldtekt akustik i lys natur for at sikre god akustik og behagelig lyd i arealerne, hvor mange studerende opholder sig i løbet af dagen.

Læs mere om Studio[Home]

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Ibihaven i Slagelse

Seniorbofællesskabet består af rækkehuse i to etager, der tilsammen indrammer et overdækket atrium. Boligerne er i høj grad opført af træ fra ansvarlig skovdrift, og en stor del af produktionen foregår på fabrik, så der er brug for færre ressourcer på selve byggepladsen.

I den fælles atriumgård er der frodige planter og små opholdszoner. Under svalegangene ligger indgangene til de enkelte boliger, og her er der skabt en mellemzone, fra det fælles til det private – med Troldtekt i lys natur, som giver en behagelig akustik. Projektet er tegnet af Sangberg for Tetris A/S.

Læs mere om Ibihaven

Klimakassen i Frederikssund

Klimakassen er et typehuskoncept, hvor modulhusene bliver præfabrikeret med bærende konstruktioner i træ. Huset har blandt andet grønt tag, ventilationsvinduer og en udsugningsvarmepumpe, som sikrer et indeklima med færre partikler.

Også Troldtekt akustiklofterne inde i ”kassen” bidrager til et sundt indeklima med god akustik. Fabulas er bygherre på projektet med P+P Arkitekter som en primær partner. 

Læs om konceptet på Klimakassens hjemmeside og se flere billeder her.

Mål: Aftrykket skal endnu længere ned

De 25 projekter i BUILD-publikationen har over den 50 år lange beregningsperiode et klimaaftryk på mellem 2,89 og 8,91 kilo CO2 per kvadratmeter per år (CO2-ækv./kvm./år).

I BR18 er grænseværdien for nye bygninger fra og med 2023 fastsat til 12 kg CO2-ækv./kvm./år. Den frivillige lavemissionsklasse har en grænse på 8 kg CO2-ækv./kvm./år. Foreløbig gælder BR-kravene kun for bygninger på over 1.000 kvadratmeter.

Den nye case-samling er en del af Realdania-projektet ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’. Med projektet er målet, at nye boligers klimaaftryk skal helt ned på 2,5 kg CO2-ækv./kvm./år inden 2030.  

Læs hele case-samlingen fra BUILD her.