Troldtekt A/S afsøger markedet for ny fremtidig ejer / partner

18.11.2021

Der er stor efterspørgsel på dokumenteret bæredygtige akustikløsninger til byggeriet. Det mærker Troldtekt A/S, og ejerfamilien bag ønsker nu at finde en ny samarbejdspartner/ ejer, som kan være med til at realisere Troldtekts vækstpotentiale nationalt og internationalt. Processen med at finde en ny samarbejdspartner/ejer er i gang.

Grøn omstilling, cirkulær økonomi og et sundt indeklima i byggeriet har banet vej for Troldtekts vækst i de senere år. Potentialet for at sælge de bæredygtige akustikløsninger er fortsat enormt, men et markant større salg kræver en fortsat skalering af både produktionskapaciteten og organisationen. Derfor har ejerfamilien bag Troldtekt besluttet, at en ny ejer skal være med til at sikre de bedste betingelser for den fortsatte vækstrejse.

”Det er mindre end tre år siden, at vi fordoblede kapaciteten i produktionen, men inden for de kommende år, bliver vi udfordret på kapaciteten igen. Vores ambitioner er store, og vi ønsker ikke alene at kunne følge med kundernes efterspørgsel. Vi vil også være forberedte til at forfølge de store muligheder, vi har på forskellige markeder. Det gælder ikke mindst vores tre hjemmemarkeder, som er Danmark, Tyskland og Sverige,” siger bestyrelsesformand i Troldtekt A/S, Kurt Bering Sørensen.

”Fortsat vækst kræver investeringer på et endnu højere niveau end hidtil, og ejerfamilien har besluttet at finde en ny rette ejerkonstellation af Troldtekt. Processen er sat i gang, men vi er endnu ikke der, hvor vi kan sige mere om det videre,” fortsætter han.

Et sundt fundament at bygge videre på
De seneste års vækst er sket med det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle som omdrejningspunkt i Troldtekts forretningsstrategi – og med udgangspunkt i værdierne innovation, troværdighed og social ansvarlighed. Det sunde fundament skal det kommende ejerskab bygge videre på.

”Vi ønsker en ejerkonstellation, som også deler vores vækstambitioner, og som har de rigtige kompetencer og værdier i forhold til at videreudvikle netop Troldtekt,” siger Kurt Bering Sørensen.

At afsøgningen af den nye ejerkreds er i gang, rokker ikke ved, at dagligdagen er business as usual for Troldtekts medarbejdere, ledelse, kunder og leverandører.

 OM TROLDTEKT:

  • Troldtekt A/S er en førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har dansk træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Forretningsstrategien er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element.
  • Troldtekt forventer i 2021 at omsætte for ca. 500 millioner kroner og beskæftiger i alt cirka 165 dygtige medarbejdere.
  • Foruden hovedkontoret i Tranbjerg J og produktionen i Troldhede har Troldtekt egne datterselskaber i Tyskland og Sverige.
  • Kunderne er i første led arkitekter og i det afsluttende salg er det trælasthandler og entreprenører.
  • Virksomheden er familiejet og har siden 2005 været ejet af efterkommerne efter Thorkild Bjerglund Andersen. Det familieejede aktieselskab er under ledelse af en ekstern bestyrelse.

Find mere information om virksomheden på www.troldtekt.dk

For yderligere kommentarer:
Kurt Bering Sørensen, bestyrelsesformand i Troldtekt, tlf.: 40 10 65 64, mail: kbs@beringboard.dk