Fem pointer om Cradle to Cradle i praksis

5:e nov. 2014

Cradle to Cradle handler om at bevare og øge jordens ressourcer. For at blive certificeret skal et produkt kunne indgå i det biologiske eller tekniske kredsløb. Og for at beholde sin certificering forpligter producenten sig til løbende at forbedre sig på de fem områder, der indgår i vurderingen.

Cradle to Cradle er en produktcertificering, men virksomheder kan med fordel tænke principperne ind i hele forretningen, mener Annette Hastrup. Hun er direktør i Vugge til Vugge, der som de eneste i Norden er akkrediteret til at gennemføre Cradle to Cradle-certificeringer.

Troldtekt C2C

Filosofien bag Cradle to Cradle er, at ethvert produkt skal bidrage positivt til nye kredsløb og skabe værdi frem for at tære på klodens ressourcer. Der findes to kredsløb: Det biologiske, hvor hele eller dele af produktet går tilbage til naturen som næringsstoffer, og det tekniske, hvor produktet indgår i nye produkter.

Cradle to Cradle handler om miljømæssige, sociale og økonomiske forhold – og potentialet er stort. Alene i EU kan 3.400 milliarder kroner spares hvert år, hvis blot 23 procent af alle materialer ”cirkuleres” i kredsløb, har virksomheden McKinsey fastslået i en rapport fra 2012.

Men hvordan kan en virksomhed arbejde med Cradle to Cradle-principperne og opnå certificering? Her er svarene fra rådgivervirksomheden Vugge til Vugges direktør, Annette Hastrup, samlet i fem pointer.

1. Et produkt vurderes på fem områder

En Cradle to Cradle-certificering tager udgangspunkt i det enkelte produkt og det scenarie, det benyttes i. Fælles for alle produkter er dog, at de bliver vurderet ud fra:

  • Materialernes sundhed: Hvilke stoffer indeholder produktet? Materialerne vurderes helt ned til indholdet i 100 ppm (0,01 procent) af produktet. Målet er et produkt, der udelukkende består af stoffer, der kan indgå i sunde kredsløb uden at skade mennesker og miljø.
  • Genanvendelse: Kan produktet genanvendes i det biologiske eller tekniske kredsløb eller alternativt skilles ad, så dele af produktet kan genanvendes?
  • Vedvarende energi: Kommer energi til produktionen fra vedvarende energikilder? Her er målet CO2-neutralitet og 100 procent anvendelse af vedvarende energi.
  • Vandressourcer: Hvordan forvaltes vandressourcerne? Her stiles der også efter, at vandet er lige så rent, når det kommer ud af produktionen, som når det kommer ind.
  • Social retfærdighed: Hvordan tilgodeser producent og underleverandører forhold som retfærdig aflønning, forskellighed blandt medarbejderne med videre? Disse sociale faktorer vægter også højt i Cradle to Cradle.

2. Laveste bedømmelse afgør certificeringen

Inden for hvert af de fem områder kan produktet opnå basic, bronze, sølv, guld eller platin. Certificeringen gives ud fra laveste fællesnævner. Så selvom Troldtekt for eksempel har opnået guld inden for vedvarende energi og vandressourcer, er produkterne sølvcertificeret, fordi de tre øvrige områder har opnået sølv.

3. Producenten forpligter sig til forbedring

Hvert andet år skal et produkt re-certificeres, og her skal producenten have gjort fremskridt. Nogle ting kan være vanskelige at forbedre – for eksempel kan der være skadelige stoffer, som producenten og dennes leverandør har svært ved at finde en erstatning for. Som minimum skal man have gjort en dokumenteret indsats for at finde en løsning.

Et produkt kan højest være certificeret på basic-niveau i to år. Herefter skal det enten være blevet så meget bedre, at det kan opnå bronze eller højere niveau, eller også mister det sin certificering.

4. Cradle to Cradle er dynamisk

Alting udvikler sig, og der kommer hele tiden ny viden til. Derfor opdateres vurderingskriterierne i Cradle to Cradle også løbende. Produkter bliver nu vurderet ud fra certificeringsprogrammets version 3.0.

Det betyder også, at producenter løbende skal tage deres målsætninger op til revision. At arbejde med Cradle to Cradle er en dynamisk proces.

5. Cradle to Cradle kan tænkes ind i hele forretningen

Cradle to Cradle er ikke kun en produktcertificering, og principperne kan gennemsyre hele virksomheden.

Et godt eksempel er Troldtekt, der bruger Cradle to Cradle som værdisæt og styringsredskab for forretning og produktudvikling. Derfor iværksætter de også indsatser, der rækker ud over selve produktcertificeringen. For eksempel behøver Troldtekt ikke bruge 100 procent vindstrøm i produktionen for at beholde sin sølvcertificering – men det har de valgt, og dermed er de gået skridtet videre.

Hos nogle producenter er det ét produkt, der har opnået en certificering, mens det hos andre er serier af produkter. I Troldtekts tilfælde drejer det sig om hele 92 procent af virksomhedens samlede produktion.

FAKTA OM VUGGE TIL VUGGE

  • Vugge til Vugge er som de eneste i Norden akkrediteret til at udføre certificeringsarbejdet inden for Cradle to Cradle.
  • Det betyder, at Vugge til Vugge kan rådgive virksomheder samt vurdere og indstille produkterne til certificering.
  • Alle oplysninger bliver tredjepartsverificeret hos Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som træffer endelig beslutning om certificeringsniveau og udsteder selve certifikatet.