BD 30 - på forskalling

BD 30-konstruktion på forskalling

Du kan lave en BD 30-konstruktion med min. 25 mm Troldtekt på træforskalling og 100 mm stenuld i pladeform under forudsætning af, at stenulden er fastholdt pr. 300 mm af enten træforskalling eller udglødet tråd (se tegning herunder).

Kontakt teknisk afdeling for yderligere vejledning.

BD30

Aksonometrisk tegning og tværsnit - i henhold til DS 1052.1:1985

Troldtekt BD30 EI30