Troldtekt® puzzle

Med denne løsning får du frihed til at skabe en flade med repetitive eller tilfældige mønstre. Troldtekt puzzle er kvadratiske akustikplader med fire lige store felter. Tre af de fire felter er skraveret med hver sit spor, som går diagonalt, lodret eller vandret.

Du kan vælge at videreføre mønstret fra plade til plade, og du kan variere opsætningen ved at montere i halvforbandt – eller dreje udvalgte plader 90, 180 eller 270 grader. Det er helt op til dig, hvilket ”puslespil” der bliver lagt på fladen.

Udvalgte referencer med Troldtekt® puzzle

Se også de 6 gode grunde til at vælge Troldtekt