Effektiv ventilation
skjult i akustikloftet


Troldtekt ventilation er en løsning med en række indbyggede fordele. Loftet sikrer frisk luft uden træk og støj. Det reducerer energiforbruget til ventilation. Det regulerer rummets akustik og fugt. Og det gør det muligt at bygge med højt til loftet uden synlige installationer.

I et lokale med Troldtekt ventilation strømmer frisk luft ind ved lav hastighed. I praksis er løsningen et akustikloft, der samtidig fungerer som indblæsningsflade. Det betyder, at du slipper for synlige ventilationsrør og indblæsningsarmaturer.

Troldtekt ventilation er udviklet særligt til komfortventilation i kontorer, skoler og institutioner – men løsningen er oplagt i de fleste typer af bygninger og til de fleste ventilationsbehov.

System med aktive og passive plader


Ventilationsloftet er opbygget af aktive og passive Troldtekt akustikplader. De aktive plader er kendetegnet ved, at luft kan strømme igennem dem, mens de passive har forseglet mineraluld på bagsiden, så luften ikke kan trænge igennem. Det er lokalets størrelse og ventilationsbehov, der afgør fordelingen mellem de to pladetyper, men typisk vil 10-20 procent af loftet være aktive plader. Fladen til indblæsning er dermed væsentligt større end i de fleste traditionelle ventilationssystemer, hvor luften ledes ind gennem ventilationskanaler.

Blåstempling af design og funktion


Troldtekt ventilation har i næsten 20 år sikret godt indeklima i bygninger – og løsningen spillede en vigtig rolle i projektet, der modtog ELFORSK Prisen i 2017. Her dokumenterede forskere fra Aalborg Universitet, at akustiklofter med lavtryksventilation giver energibesparelser og høj komfort.

Med Troldtekt ventilation har rummet ingen synlige ventilationsrør, og blandt andet derfor vandt løsningen en German Design Award 2019.

På den måde fordeles luften jævnt i lokalet uden at give gener fra træk. Det skyldes også kombinationen af en god luftfordeling i trykkammeret over Troldtekt akustikloftet og et passende tryktab gennem akustikpladerne. Systemet er fleksibelt, så det er muligt at ændre både luftfordelingen og niveauet af ventilation efter behov.

CO2-reducerede plader og karakterfuldt design

Når du vælger Troldtekt ventilation, er det også er muligt at få de aktive og passive akustikplader i varianter, der er baseret på cementtypen FUTURECEM. Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM har et markant reduceret CO2-aftryk, og samlet over hele produktets livscyklus er CO2-aftrykket 26 procent lavere end for Troldtekt baseret på grå cement og 38 procent lavere end for Troldtekt baseret på hvid cement.

Du kan også få Troldtekt ventilation med akustikplader fra Troldtekts designserie. På den måde får du et loft, som kombinerer den energieffektive komfortventilation og gode akustik med et karakterfuldt design. Du kan skabe dine egne mønstre og rytmer – og du kan variere og skalere de enkelte design.