Troldtekt® ventilation

Et Troldtekt akustikloft med skjult ventilation er en energieffektiv ­løsning, som sikrer frisk luft uden træk, støj eller synlige installationer.

I et lokale med Troldtekt ventilation strømmer frisk luft ind ved lav hastighed. I praksis er løsningen et akustikloft, der samtidig fungerer som indblæsningsflade. Det betyder, at du slipper for synlige ventilationsrør og indblæsningsarmaturer.

Troldtekt ventilation er udviklet særligt til komfortventilation i kontorer, skoler og institutioner – men løsningen er oplagt i de fleste typer af bygninger og til de fleste ventilationsbehov.

System med aktive og passive plader

Ventilationsloftet er opbygget af aktive og passive Troldtekt akustikplader. De aktive plader er kendetegnet ved, at luft kan strømme igennem dem, mens de passive har spærreflade på bagsiden, så luften ikke kan trænge igennem.

Det er lokalets størrelse og ventilationsbehov, der afgør fordelingen mellem de to pladetyper, men typisk vil 10-20 procent af loftet være aktive plader. Fladen til indblæsning er dermed væsentligt større end i de fleste traditionelle ventilationssystemer, hvor luften ledes ind gennem ventilationskanaler.

På den måde fordeles luften jævnt i lokalet med lav risiko for træk. Det skyldes også kombinationen af en god luftfordeling i trykkammeret over Troldtekt akustikloftet og et passende tryktab gennem akustikpladerne. Systemet er fleksibelt, så det er muligt at ændre både luftfordelingen og niveauet af ventilation efter behov.

Køling og lavere energiforbrug

Med Troldtekt ventilation kan du samtidig reducere energiforbruget. Da luften strømmer ind gennem de aktive akustikplader ved lav hastighed, sparer du el til ventilatorer.

Troldtekt ventilation kan også bruges til at afkøle et lokale, fordi du kan anvende koldere luft udefra end ved traditionelle ventilationssystemer. Ventilationsloftet kan sikre et stort luftskifte på op til otte gange i timen, og en indblæsningstemperatur, som er otte grader lavere end rumtemperaturen. Der er altså mulighed for en køleeffekt, som du normalt kun opnår med en kombination af ventilation og kølelofter.

Når du bruger luft udefra for at opnå en køleeffekt, sparer du varmeomkostninger, fordi luften ikke behøver at blive varmet op for at undgå træk.

Nemt at skjule andre installationer

Det nedhængte ventilationsloft kræver en lav indbygningshøjde på kun cirka 200 mm for at skabe god luftfordeling. Over loftet kan du skjule alle øvrige installationer – for eksempel vand, varme, el og sprinkler. Det gør det muligt enten at designe rum med højere til loftet eller bygninger med lavere etagehøjder.

Det fleksible ophængssystem gør det desuden enkelt at demontere pladerne, så der er nem adgang til udskiftning eller inspektion af installationerne.

>> Læs mere om Troldtekt ventilation

Troldtekt ventilation fås i følgende dimensioner:

Mål Aktive plader Passive plader
Tykkelse (mm) 25/35 50/60
Bredde (mm) 600 600
Længde (mm) 600/1200 600/1200
Grov (kg/m2) 10,4/15,0 12,4/17,0
Fin (kg(m2) 10,6/13,9 12,6/15,9
Ultrafin (kg/m2) 11,4/15,2 13,4/17,2
Extrem fin (kg/m2) 11,7/15,5 13,7/17,5

Mere om emnet

Udvalgte referencer med Troldtekt® ventilation

Se også de 6 gode grunde til at vælge Troldtekt