Forsøgsprojekt påviser bedre indlæring

 

Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et DTU-forsøg fra Vallensbæk Skole, hvor to lokaler fik monteret et Troldtekt ventilationsloft.

Loftet sikrer optimal ventilation samt tilførsel af frisk luft og kan reducere energiforbruget mærkbart i forhold til konventionelle løsninger.

Forsøgsprojekt med lavtryksventilation

Et DTU forsøgsprojekt i to klasselokaler på Vallensbæk skole har påvist, at diffus lavtryksventilation sikrer et energieffektivt system og har positiv indflydelse på elevernes indlæringsevne.

Forsøgsprojektet er gennemført med Troldtekt ventilationsplader og viser, at Troldtekt ventilation giver: 

  • reduceret energiforbrug
  • forbedret indeklima og trivsel
  • øget koncentration hos eleverne

Med lavtryksventilationssystemet   i   de   to   lokaler   på  Vallensbæk skole  fordeles  ventilationsluften  til  klasselokalerne.  Luftfordelingen sker gennem  Troldtekt ventilationsplader,  der har en åben struktur og  derfor  sikrer  en  diffus  indblæsning.  Det  gavner  indeklimaet  uden  at  give  træk. 

For  at  spare  på  energien  styres mængden af luft, der blæses ind i klasselokalerne, af to  sensorer.  Den ene sensor registrerer bevægelser og aktiverer ventilationen på lavt niveau, når eleverne ankommer til lokalet. Den  anden  sensor  måler  mængden  af  Co2  og  hæver gradvist  ventilationen,  når  klassen  er  fuld  af  elever,  og Co2-indholdet i luften derved øges.

På den måde  undgår  man  at  bruge  unødvendig  energi  til  ventilation, når lokalet står tomt, og som en mærkbar gevinst ved Troldtekt ventilation viser forsøgsprojektet, at lavtryksventilation kan reducere energiforbruget med over 70% i forhold til konventionelle løsninger.

Vallensbæk Skole

På Vallensbæk Skole er to klasselokaler indrettet med et Troldtekt akustikloft med integreret ventilation. 

Her har man erfaret, at der er både penge at spare og bedre læring vundet ved et ventilationssystem med lavt tryk gennem diffuse Troldtekt loftsplader.

Download erfaringscase (pdf) >>

Plan C produktkatalog

Forsøgsprojektet med lavtryksventilation på Vallensbæk Skole er udarbejdet af DTU i regi af Plan C - et strategisk partnerskab mellem Københavns- og Vestegnens Kommune samt en række virksomheder.

Formålet med Plan C er at fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.

Plan C har udarbejdet et produktkatalog over projektets arbejde. Her kan du også læse mere om forsøget med lavtryksventilation på Vallensbæk Skole (side 156-163).

Download Plan C produktkataloget her >>