Akustikløsninger til LEED-certificeret byggeri

Sådan bidrager Troldtekt® til LEED-certificeret byggeri

Troldtekt lever op til høje krav for dokumentation af byggematerialer, hvilket bidrager positivt ved en LEED-certificering. Brugen af certificeret træ og muligheden for genanvendelse tæller også i pointscoren.

I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet en dokumentationspakke, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i LEED.

Download dokumentationspakke

Troldtekt® kan bidrage til 20 procent af pointene

Et byggeri kan maksimalt opnå 110 point i en LEED-certificering. Troldtekt
bidrager positivt til kriterier, som i alt udgør 22 af pointene – svarende til 20 procent. Kriterierne, hvor Troldtekt bidrager, er alle inden for områderne Material and Resources og Indoor Environmental Quality.

Nedenstående tabel er baseret på LEED version 4.1 New Construction.

Bemærk, at Troldtekt ikke alene kan opfylde hele kriteriets point, men at akustikpladerne har en positiv indflydelse på kriteriets samlede pointscore.

LEED er den amerikanske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev etableret i 1998. LEED står for:

Leadership in
Energy and
Environmental
Design

LEED administreres af U.S. Green Building Council, og der er LEED certificerede bygninger i mere end 135 lande. Du kan læse mere om LEED på www.usgbc.org/leed

"LEED har strammet materialekravene igennem årene, og det kan være svært at finde produkter, der matcher alle krav. Det er derfor meget vigtigt, at materialeproducenter sørger for at dokumentere deres produkter i forhold til alle krav.

Troldtekt opfylder eksempelvis ­LEED’s emissionskrav med hensyn til flygtige organiske stoffer, har miljødeklaration (EPD) og har attest på, at træet stammer fra bæredygtigt skovbrug. Det er derfor muligt at opnå point i flere af materialekategorierne, når man anvender Troldtekt.”

David Lindgren (foto)
LEED Accredited Professional
bæredygtighedsekspert
Rambøll Sverige